Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Grădiştea de Munte (Grădiştea Muncelului) | Commune: Orăştioara de Sus | County: Hunedoara | Site: Dealul Grădiştii | Excavation Year: 1995

Excavation Year   1995
Epoch
Latene
Periods
Site Category
Defence;
Domestic
Site Types
Open settlement;
Fortifications
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Hunedoara
Locality   Grădiştea de Munte (Grădiştea Muncelului)
Commune   Orăştioara de Sus
Site  Dealul Grădiştii
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 90397.01
Report Săpăturile arheologice efectuate la Sarmizegetusa Regia, în anul 1995, le-au continuat pe acelea din anul precedent, soldându-se cu încheierea cercetării unor obiective şi lărgirea cercetării altora, în funcţie de întinderea complexelor descoperite. Tot ele au evitat abordarea tuturor obiectivelor care implicau conservări de proporţii, încât au vizat doar pe acelea care, prin natura lor, nu pot fi păstrate. Două au fost sectoarele unde ele s-au desfăşurat: aşezarea civilă şi interiorul fortificaţiei.


În aşezarea civilă a continuat cercetarea teraselor a VII-a A, a VIII-a A şi a XIV-a. Pe terasa a VII-a A, secţiunea I/1994 a fost prelungită cu 12 m spre E şi paralelă cu ea s-a deschis o altă secţiune tot de 12 x 2 m. Ambele au urmărit săparea, în sistem de covor, a hambarelor de acolo, eşalonate pe două secvenţe cronologice, ambele pe durata sec. I p. Chr.


Elementele constructive descoperite (dispunerea blocurilor de calcar de la baza construcţiilor, a stâlpilor şi a bârnelor carbonizate) au completat planul general fără însă să-l contureze încă în detalii. Descoperirile sunt similare cu cele anterioare: multă ceramică (mai ales fragmente de vase de provizii), ţigle şi olane fragmentare, cuie, un vârf de săgeată şi cereale carbonizate.


Descoperirea întâmplătoare a câtorva unelte pe terasa a VIII-a A (situată sub terasa VIII cu marele atelier de făurire cercetatat în anii "50) a determinat începerea cercetărilor şi acolo. Pe terasă există un singut nivel de locuire, marcat de o construcţie fără lipitură de lut pe pereţi, incendiată, încă, doar parţial afectată de săpături. Descoperirile constau din ceramică şi alte câteva unelte din fier (sape, tesle, un topor, un dorn masiv), toate databile la sfârşitul sec. I p.Chr. şi la începutul veacului următor.


Pe terasa a XIV-a s-a încheiat cercetarea locuinţei cu pereţi ornamentaţi. S-a constat că ea, după ce fusese părăsită, a fost distrusă, de aşa manieră, încât planul nu a putut fi precizat. Pe lângă fragmentele de lipitură de perete ormnamentată, sunt de remarcat fragmentele unor vase ce imită situla celtică şi fragmentele unei conducte de apă cu diametrul mare, aflată în imediata apropiere a locuinţei.


În cetate s-a incheiat cercetarea cisternei şi a continuat cercetarea unui segment din zidul de S al fortificaţiei romane. La cisternă s-a constat că podeaua de lemn a acesteia şi pereţii erau segmentaţi în patru, pe laturile lungi. Dimensiunile ei sunt de 10 x 7,10 m, marcate de cavitatea dreptunghiulară săpată în stânca nativă, încât cubajul ei este de calculat ţinându-se seama şi de grosimea pereţilor. Cum, cisterna s-a umplut în două rânduri, în ea au ajuns cele mai felurite piese: lupe de fier, ţigle şi olane, ceramică, un bulgăre de sticlă, un catillus de râşniţă. Prima fază de umplere conţine, mai ales, materiale dacice, cea de-a doua, materiale dacice şi romane.


La zidul roman s-a continuat şi s-a încheiat o săpătură mai veche pe o lungime de 6 m. Cercetarea a confirmat existenţa paramentelor duble, a emplectonului cu pământ, piatră şi materiale dacice (ceramică, zgură de fier etc.), ca şi inexistenţa, în acest sector, a unor construcţii dacice sub zidul roman, cum se constatase anterior în sectorul din vecinătate. Zidul a fost refăcut integral după săpătură.

Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu