Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Zau de Câmpie | County: Mureş | Site: La Grădiniţă | Excavation Year: 1995

Excavation Year   1995
Epoch
Neolithic;
Bronze Age;
Hallstatt
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Mureş
Locality   Zau de Câmpie
Commune   Zau de Câmpie
Site  La Grădiniţă
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Lazăr Valeriu Site director Institutul de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai", Târgu-Mureș
National Arch. Record Site Code 120389.03
Report Au continuat săpăturile în aşezarea Turdaş din punctul "La Grădiniţă" de la Zau de Câmpie. Reluarea săpăturilor (investigaţii mai vechi 1977, 1980, 1982) s-a impus prin importanţa aşezării în sprijinirea înţelegerii mai depline a fazei târzii a culturii Turdaş.


S-au deschis 3 secţiuni noi: S I de 10 x 1,5 m (ulterior prelungită cu 2 m) cu orientare E-V, la circa 1,5 m de S I/1982, paralelă cu aceasta; S II de aceeaşi dimensiune, perpendiculară faţă de S I, în marginea grădiniţei, paralelă cu strada din dosul clădirii; S III în grădina din faţa clădirii, la 7,80 m faţă de aceasta, de aceeaşi orientare şi dimensiune ca şi S I.


Toate secţiunile deschise şi săpate au confirmat stratigrafia şi depunerile sesizate de săpăturile anterioare (1982), aducând însă şi precizări de detaliu sau nuanţări noi. Peste stratul steril, constituit din pietriş şi nisip galben, în două secţiuni (I, III), în nivelul cel mai vechi de depunere, cu pământ de culoare neagră, nivel a cărui grosime variază între 2,75 - 4,65 m, săpăturile au secţionat câte o locuinţă. Pe platforma locuinţelor a fost descoperit un bogat şi variat inventar, în care preponderenţa o are ceramica, aparţinând a două specii distincte, sub aspectul compoziţiei pastei şi a tehnicii de prelucrare: fină şi grosieră, decorată, în proporţie aproape egală prin incizie şi pictură. Fragmentele ceramice se înscriu în forme ca: străchini, castroane, cupe cu picior, vase de provizii etc. Alături de ceramică au fost descoperite şi obiecte din silex, os, lut ars, piatră. Din silex-aşchii, lame, gratoare; din piatră-frecători, dălţi, topoare, râşniţe, sule, străpungătoare etc. Sub nivelul unei locuinţe (S I) a fost decopertată o groapă de provizii, care avea inventar similar celor din locuinţe.


Ceramica din secţiunile săpate (încă în studiu) încadrează aşezarea în faza târzie a culturii Turdaş (grupa Iclod, faza II), peste aşezare adâugându-se alte nivele de locuire (epoca bronzului, Hallstatt) ale căror urme au fost scoase la lumină (fragmente ceramice) prin săpăturile efectuate.

Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu