Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Cenad | County: Timiş | Site: Cetatea medievală | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Early Medieval
Periods
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Timiş
Locality   Cenad
Commune   Cenad
Site  Cetatea medievală
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Iambor Petre Site director Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Matei Ștefan Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
National Arch. Record Site Code 156268.01
Report În centrul com. Cenad, în vecinătatea bisericii romano-catolice, în S XI, de 13 x 2 m, orientată E-V, paralelă cu S X/1987 şi la foarte mică distanţă de aceasta, au fost descoperite temeliile a ceea ce pare să fie o rotondă.
În capătul de est al secţiunii, între m. 10,70 - 12,50, temelia din piatră legată cu mortar de forma unei abside circulare, are în capătul de sud-vest un stâlp construit pe o bază de piatră, din cărămizi romane (păstrate 7 rânduri pe o înălţime de 25 cm) legate cu mortar de bună calitate. În S X/1987 a fost dezvelită faţa nordică a temeliei acestui stâlp, precum şi a unei alte abside circulare, ceea ce ne întăreşte părerea că avem de a face cu fundaţia unei rotunde cu plan hexalobat.
În partea de vest a S XI, între m 0,30 - 3 s-a găsit o temelie de piatră uşor arcuită spre sud, care poate fi a absidiolei de la intrarea în edificiu.
Stratigrafia ne oferă prea puţine elemente pentru dotarea acestui complex. Sub nivelările moderne şi medievale târzii, între 1,60 - 2,00 m. adâncime, s-a remarcat un strat de pământ cu multă ceramică din sec. XII-XIII, în care abundă cazanele de lut. Acest strat se suprapune peste un nivel de dărâmătură (gros de 0,15 - 0,25 m) şi peste humusul antic (între 2,00 - 2,75 m adâncime) în care s-a găsit ceramică romană, precum şi ceramică din sec. X-XI. În acest strat au fost descoperite temeliile rotondei.
Într-o a doua secţiune, S XII, de 10 x 2 m, orientată N-V şi paralelă cu S I/1974, s-a descoperit sub nivelările târzii, un strat de cultură din sec. XIII-XIV şi la 2,60 - 2,70 m adâncime, 6 schelete orientate V-E. Gropile mormintelor întretaie primul dintre cele trei nivele de construcţie sesizate în secţiune. La M1, aparţinând unui copil, s-au găsit în zona craniului, 4 inele de tâmplă din argint databile în sec. XI-XII.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu