Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Cenad | County: Timiş | Site: Cetatea medievală | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Early Medieval
Periods
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Timiş
Locality   Cenad
Commune   Cenad
Site  Cetatea medievală
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 156268.01
Report În centrul com. Cenad, în vecinătatea bisericii romano-catolice, în S XI, de 13 x 2 m, orientată E-V, paralelă cu S X/1987 şi la foarte mică distanţă de aceasta, au fost descoperite temeliile a ceea ce pare să fie o rotondă.
În capătul de est al secţiunii, între m. 10,70 - 12,50, temelia din piatră legată cu mortar de forma unei abside circulare, are în capătul de sud-vest un stâlp construit pe o bază de piatră, din cărămizi romane (păstrate 7 rânduri pe o înălţime de 25 cm) legate cu mortar de bună calitate. În S X/1987 a fost dezvelită faţa nordică a temeliei acestui stâlp, precum şi a unei alte abside circulare, ceea ce ne întăreşte părerea că avem de a face cu fundaţia unei rotunde cu plan hexalobat.
În partea de vest a S XI, între m 0,30 - 3 s-a găsit o temelie de piatră uşor arcuită spre sud, care poate fi a absidiolei de la intrarea în edificiu.
Stratigrafia ne oferă prea puţine elemente pentru dotarea acestui complex. Sub nivelările moderne şi medievale târzii, între 1,60 - 2,00 m. adâncime, s-a remarcat un strat de pământ cu multă ceramică din sec. XII-XIII, în care abundă cazanele de lut. Acest strat se suprapune peste un nivel de dărâmătură (gros de 0,15 - 0,25 m) şi peste humusul antic (între 2,00 - 2,75 m adâncime) în care s-a găsit ceramică romană, precum şi ceramică din sec. X-XI. În acest strat au fost descoperite temeliile rotondei.
Într-o a doua secţiune, S XII, de 10 x 2 m, orientată N-V şi paralelă cu S I/1974, s-a descoperit sub nivelările târzii, un strat de cultură din sec. XIII-XIV şi la 2,60 - 2,70 m adâncime, 6 schelete orientate V-E. Gropile mormintelor întretaie primul dintre cele trei nivele de construcţie sesizate în secţiune. La M1, aparţinând unui copil, s-au găsit în zona craniului, 4 inele de tâmplă din argint databile în sec. XI-XII.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu