Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Enoşeşti | Commune: or. Piatra Olt | County: Olt | Site: Castrul Acidava | Excavation Year: 1995

Excavation Year   1995
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Site Category
Domestic
Site Types
Open settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Olt
Locality   Enoşeşti
Commune   or. Piatra Olt
Site  Castrul Acidava
Site Sector
Site name   [Acidava]
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Grosu Aurel Muzeul Judeţean Olt
Marinică Ion Muzeul Judeţean Olt
Popovici Sabin Muzeul Judeţean Olt
Preda Constantin Site director Cabinetul Numismatic al Academiei Române
National Arch. Record Site Code 128150.01
Report S-au continuat săpăturile arheologice, începute în anul 1990, în aşezarea civilă a castrului Acidava. Aşezarea civilă este amplasată în partea de sud a castrului, pe un bot al aceleiaşi terase a Oltului, pe o suprafaţă de câteva ha. S-au trasat două secţiuni, numerotate S VII şi S VIII, pe direcţia E - V, perpendiculare pe terasă, (40 x 20 m). Şi în aceste secţiuni s-au confirmat cele două niveluri de locuire, constatate şi în secţiunile anilor precedenţi.


În S VII, carourile 10 - 12, -0,30 - 0,50 m s-a decapat o zonă oarecum compactă de cărămizi, ţigle, olane (dărâmătura unei locuinţe). Intre cărămizi s-a descoperit un castron din pastă relativ fină, culoare roşiatică, buza arcuită spre interior, fundul inelar. Sub cărămizi au apărut numeroase fragmente ceramice de uz casnic, un vas dacic tip borcan cu brâuri alveolare (întregibil) şi un pieptene din os. În careul 11, la -0,60 m s-a descoperit o monedă de bronz cu efigia lui Traian pe avers. Tot în S VII, carourile 13 şi 14, la - 0,45 m, s-a decapat un cuptor de ars ceramică, de formă circulară cu D = 1,50 m şi I (maximă) 0,33 m. Pe partea de vest, pe o porţiune de 0,60 m, peretele cuptorului era surpat. Gura cuptorului era amplasată spre sud, pereţii gurii fiind întăriţi, pe latura interioară, cu câte o cărămidă. S-a constatat o amenajare deosebită a pilonului central: pământ crutat, întărit la bază şi pe o latură cu două cărămizi, special fasonate. În cuptor s-au descoperit numeroase fragmente ceramice şi un vas miniatură. Lângă cuptor a apărut o groapă ( D = 1,45 m; -1,60 m) în care s-au descoperit numai cărămizi - 15 buc. întregi şi foarte multe fragmentare.


La - 1 m., carourile 9 şi 10, direct sub nivelul roman, s-a descoperit o locuinţă Coţofeni. În jurul vetrei s-au descoperit fragmente ceramice şi oase. Pentru a urmări locuinţa s-a trasat S VIII.


In carourile 2 - 4 a apărut un bordei medieval din care s-au recoltat un capac de vas cu buton şi trei orificii, pastă cenuşie cu decor în alb şi două farfurii cu glazură albastră.


Săpăturile arheologice efectuate până acum la Acidava, permit formularea unor concluzii de ordin general cu privire la istoria castrului şi a aşezării civile romane. Se susţine opinia mai veche potrivit căreia castrul de la Enoşeşti a fost construit de Cohors I Flavia Commagenorum încă din timpul lui Traian; opinia este argumentată de cărămizile cu ştampila amintitei cohorte şi de cele patru monede de bronz de la Nerva şi Traian. În al doilea rând, descoperirile de până acum se înscriu, sub toate aspectele, în limitele culturale şi cronologice ale materialelor arheologice din celelalte centre romane de pe limes-ul alutan şi de pe cel dunărean. Merită subliniate multitudinea fragmentelor de terra sigilata şi a trei tipare descoperite până acum la Enoşeşti; din acest punct de vedere aşezarea civilă se plasează pe locul al doilea în Oltenia romană, după Romula.


În al treilea rând evidenţiem importanţa pe care o reprezintă ceramica dacică tradiţională, descoperită aici în cantităţi însemnate, în dovedirea evidenţei certe în acest centru roman a unei componente etnice geto-dacice.

Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu