Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: Str. Cetate | Excavation Year: 1995

Excavation Year   1995
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Early Medieval
Periods
Site Category
Domestic
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  Str. Cetate
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Blăjan Mihai Site director Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Ciobanu Radu Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.01
Report C. Str. Cetate


S-au executat două secţiuni în cadrul unui sondaj de descărcare de sarcină istorică a terenului din grădina casei nr. 2 din strada Cetăţii. Primul şanţ (21 x 2 m) trasat pe direcţia N-S s-a adâncit până la 1,30 m, iar cel de-al doilea a fost dispus perpendicular pe secţiunea precedentă, adică pe direcţia ESE-VNV.


Stratigrafia celor două secţiuni este identică şi a surprins la bază orizontul de argilă aluvionară, decapat la partea superioară de depunerile de locuire romane, groase de 0,32 m, şi humusul actual asociat pe alocuri, la partea inferioară, cu fragmente ceramice feudale timpurii (sec. X).


Dintre complexele dezvelite în cursul săpăturilor arheologice notăm prezenţa unei fântâni antice umplută cu numeroase materiale (bolovani, tegulae şi ceramică) şi a două gropi menajere. Inventarul cuprinde numeroase fragmente de vase (oale, castroane, farfurii, străchini, căni, cupe, fructiere, amfore, etc.) de culoare gri-cenuşie sau roşie, tegulae fragmentare anepigrafe, cuie din fier, etc.


Sondajul arheologic a constatat o intensă locuire a platoului situat la S-V de castrul antic şi extinderea aşezării medievale timpurii până spre "Dealul Furcilor".

Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu