Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: Str. Ferdinand I, nr. 20 (Congregaţia Sf. Iosif) [Apulum] | Excavation Year: 2004

Excavation Year   2004
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Modern
Periods
Roman Period;
Modern Age
Site Category
Defence;
Civil;
Domestic
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  Str. Ferdinand I, nr. 20 (Congregaţia Sf. Iosif) [Apulum]
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Drîmbărean Matei Site director Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.02
Report Ca urmare a cererii nr. 211/24.03.2004 către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 338/24.03.2004 înaintată MNUAI, în perioada 14.04.2004-28.04.2004, pe baza autorizaţiei de săpătură nr. 68/2004 şi a contractului de cercetare nr. 408/14.04.2004 a fost executată săpătură arheologică în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul "Şcoală".
Terenul în cauză este situat în situl arheologic de la Apulum, la cca. 150 m. spre S faţă de săpăturile arheologice sistematice de pe str. Munteniei (sediul guvernatorului consular al celor trei Dacii – cercetător Viorica Rusu-Bolindeţ).
Au fost trasate 4 unităţi de săpătură: C1…C4 cu dimensiunile de 3 x 3 m. S-a procedat la supravegherea lucrărilor pe întregul amplasament al obiectivului "şcoală".
În urma cercetării situaţia stratigrafică ne indică faptul că zona în decursul timpului a fost supusă unor activităţi antropice. Din punct de vedere cronologic, epoca romană este cea mai veche; ea fiind materializată prin materiale tegulare, ceramică, în stare fragmentară. În C1 şi C2, pe grund, la adâncimea de –2,1 m faţă de nivelul actual de călcare, a fost surprins traiectul unui fost zid aparţinând epocii romane. Un nivel compact şi constant de pământ amestecat cu cărbune (gros de cca. 0,12-0,18 m) ne dovedeşte că anterior ridicării edificiului roman din piatră, în zonă au existat construcţii romane din lemn.
În toate unităţile de săpătură, C1…C4 a fost identificat un nivel masiv de umplutură rezultat în urma demolării zidurilor romane, iar mai apoi a celor aparţinând epocii moderne (administraţiei austriece) a căror mărturii le regăsim cu precădere în C3 şi C4 materializate prin rămăşiţele unei locuinţe. Printre materialele arheologice recoltate se remarcă o pipă din lut, ornamentată şi având ştampila meşterului Anton Partisch, datată în a doua jumătate a sec. XVIII începutul sec. XIX.
S-a procedat la supravegherea lucrărilor pe întregul amplasament al obiectivului "şcoală". Ca o notă generală se constată că edificiile de epocă romană existente în zonă au fost intens afectate în scopul obţinerii de materiale de construcţii (cărămidă, piatră).
Au fost identificate urmele unui segment dintr-un edificiu roman din care s-au păstrat parte din fundaţii şi patul de amenajare din pietriş al zidurilor. De asemenea au fost surprinse urmele (ziduri păstrate parţial) ale unor clădiri din perioada administraţiei austriece datată la sfârşitul sec. XVIII, începutul sec. XIX.
Totodată se pot observa fundaţiile şi elevaţia (păstrate parţial) ale unor clădiri ce au funcţionat în perioada interbelică şi după.
Între materialele arheologice descoperite, cale tegulare şi ceramice, care confirmă destinaţia de locuinţă a edificiului roman au
fost descoperite cărămizi având ştampila LEG XIII G în diferite variante, precum şi ştampilă tegulară cu antroponim: LEG XIII G/ OFELLI.
Elemente ale instalaţiei de încălzire de tip hypocaustum au fost depistate, ceea ce confirmă dotarea edificiului cu un astfel de sistem de încălzire.
A fost realizată documentaţia grafică, fotografică şi ridicarea topografică.
Abstract other lang.
Abstract   The archaeological research took place in the archaeological site of Apulum, in the area of the praetorium, the residence of the governor of the three Dacian provinces. Chronologically, the Roman period offers the earliest archaeological vestiges consisting of brick fragments, pottery, iron objects (nails, spikes). We identified the traces of a portion of a Roman building, from which remained parts of the foundations and the gravel bed underneath them. We also found the walls of buildings raised during the Austrian administration (late 18th–early 19th centuries), and then, twentieth century buildings. Among the Roman materials, we mention bricks bearing the seal LEG XIII G, in different variants as well as a seal with a human name LEG XIII GEM/OFELLI. The presence of some elements of hypocaust type heating system confirms that the building was a dwelling.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu