Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: Str. Gemenilor, nr. topo 238/15/2 (proprietar Ion Iancu) [Apulum] | Excavation Year: 2004

Excavation Year   2004
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Civil;
Domestic
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  Str. Gemenilor, nr. topo 238/15/2 (proprietar Ion Iancu) [Apulum]
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Drîmbărean Matei
National Arch. Record Site Code 1026.02
Report Ca urmare a cererii nr. 532/14.07,2004 către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 980/06.09.2004 înaintată MNUAI, în perioada 25.10.2004-29.10.2004, pe baza autorizaţiei de săpătură nr. 252/2004 şi a contractului de cercetare nr. 1194/25.10.2004, a fost executată cercetarea arheologică în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul "locuinţă familială".
Terenul în cauză este situat în zona de N a oraşului roman colonia Aurelia Apulensis, pe o stradă paralelă cu actuala şosea naţională.
Au fost trasate 6 unităţi de săpătură, notate C1…C6, fiecare având dimensiunile de 2x2 m. Dispunerea unităţilor de săpătură s-a făcut în sistem "fagure", rezultând două şiruri: C1…C3, cu martori de 1 m şi C4…C6 tot cu martori de 1 m. Între cele două şiruri s-a lăsat un martor principal de 1 m. Rezultatele cercetării arheologice sunt următoarele: 0-0,35 m: strat arător (pământ de culoare brun, în care sporadic apar fragmente ceramice şi tegulare romane); -0,35-0,8 m: nivelul de umplutură aparţinând epocii romane; -0,8-1.65 m: în acest orizont regăsim fazele I şi II ale edificiului roman ridicat în acest perimetru; -1,65-1,75 m: nivelul de arsură ce aparţine fazei de lemn a edificiilor romane; -1,75 m: steril arheologic (nisip argilos).
Din edificiul de piatră s-a mai păstrat "in situ" patul de amenajare al zidurilor fundaţii, realizat din pietriş. Grosimea patului de amenajare variază între 0,45-0,7 m funcţie de dimensiunile zidurilor. Pe baza acestora, pe suprafaţa cercetată au putut fi identificate mai multe ziduri Z1…Z5 (cu legături între ele) reprezentând o porţiune din clădirea romană construită aici.
Şi de această dată s-a putut observa faptul că în decursul timpului zona a fost intens afectată de intervenţiile antropice; scopul fiind acela de refolosire a materialelor de construcţii aparţinând edificiilor romane (cărămizi, piatră, marmură etc.). Inventarul arheologic mobil constă din fragmente ceramice şi tegulare. Au fost descoperite şi materiale osteologice aparţinând în special categoriei bovideelor. A fost întocmită documentaţia grafică şi fotografică precum şi ridicarea topografică a unităţilor de săpătură.
Abstract other lang. Abstract:
The archaeological research took place in the archaeological site of Apulum, in the central-southern area of the Roman town colonia Aurelia Apulensis, on a street parallel with the national road. Investigation results: 0-0.35 m, arable layer (brown colored soil with sporadic occurrence of tiling and pottery fragments); -0.35-0.8 m, level of filling belonging to the Roman Age; -0.8-1.65 m, stages I-II of the Roman edifice erected in this area; -1.65-1.75 m, cremation level belonging to the wooden stage of the settlement; -1.75 m, archaeological sterile (clayish sand). Only the bed of the foundations of the Roman building, consisting of gravel with a thickness of 0.45-0.7 m varying with the thickness of the walls, was preserved in situ. Based on these and on the stratigraphic analysis were identified several walls Z1...Z5 (with the connections between them) representing a portion of the Roman building.
Abstract   The excavations went on in the archaeological site of Apulum, in the north area of the Roman town of colonia Aurelia Apulensis, on a street parallel to the national road. Investigation results: 0-0.35 m, arable layer (brown colored soil with sporadic occurrence of tiles and sherds); -0.35-0.8 m, filling layer belonging to the Roman period; -0.8-1.65 m, phases 1- 2 of the Roman edifice erected in this area; -1.65-1.75 m, cremation level belonging to the wooden phase of the settlement; -1.75 m, archaeological sterile (clayish sand). Only the bed of the foundations of the Roman building, consisting of gravel with a thickness of 0.45-0.7 m varying with the thickness of the walls, was preserved in situ. Starting from these and on the stratigraphic analysis we identified several walls Z1...Z5 (with the connections between them) representing a part of the Roman building.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu