Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: Str. Clujului, f.n. | Excavation Year: 2004

Excavation Year   2004
Epoch
Neolithic
Periods
Eneolithic
Site Category
Domestic
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  Str. Clujului, f.n.
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Borşan Tudor Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Breazu Marius Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Florescu Cristian Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Gligor Mihai Site director Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Maican Ionuţ Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Paul Iuliu Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1035.01
Report La intrarea în Alba Iulia, pe partea dreaptă a şoselei Alba Iulia–Cluj-Napoca, în apropierea căii ferate Alba Iulia–Zlatna şi a şoselei de centură. Zona cercetată se află pe prima terasă, pe partea dreaptă a râului Mureş, în extremitatea nordică a oraşului Alba Iulia. Parcela are o formă regulată, dreptunghiulară şi este situată între clădirea de depozite ICRA şi secţia de confecţionat ambalaje din carton LANTIC.
Obiectivul cercetării - descărcarea de sarcină arheologică a unei suprafeţe de aprox. 0,25 ha, unde S.C. Giro-Trans S.R.L. avea în proiect construirea obiectivului "Hală depozit şi sediu firmă Giro-Trans".
Menţionăm că din arealul înconjurător provin materiale arheologice neolitice descoperite cu ocazia construirii căii ferate Alba Iulia–Zlatna, precum şi a şoselei de centură. În imediata apropiere au mai fost efectuate cercetări arheologice în anul 2003 (1), precum şi în primăvara anului 2004 (2).
S-a realizat mai întâi ridicarea topografică (3) şi s-a asigurarea suportului topografic necesar prospecţiunilor arheogeofizice şi lucrărilor arheologice.
Au fost efectuate prospecţiuni magnetometrice (4) pentru obţinerea unei diagnoze; după descărcarea datelor şi prelucrarea lor prin utilizarea de soft-uri specializate, a rezultat în final o hartă magnetometrică. În ambele suprafeţe, cercetările magnetometrice au relevat existenţa unor conducte pentru utilităţi (apă, gaz), fapt ce a permis reducerea substanţială a zonei ce necesita investigarea. De asemenea, au fost detectate o serie de anomalii magnetice, care puteau fi interpretate ca fiind de interes arheologic.
Au fost trasate mai multe sondaje de verificare stratigrafică, amplasarea lor ţinând seama de informaţiile oferite de prospecţiile magnetometrice. Au fost executate 5 sondaje cu dimensiunile de 2x2 m în prima suprafaţă şi un sondaj cu dimensiunile de 1,5x5 m în cea de-a doua suprafaţă.
Stratigrafia, stabilită în urma săpăturilor, este următoarea: 0–0,2 (0,25) m - nivel vegetal, negru-cenuşiu; -0,2 (0,25)–0,45 (0,5) m - nivel cu pământ negru-cenuşiu, argilos, extrem de tare; -0,45 (0,5) m – sterilul arheologic – de culoare gălbuie, nisipos. Pentru fiecare sondaj s-a mai efectuat un nivel de săpare, pentru siguranţă, până la aprox. -0,7 m adâncime.
În sondajul cu SIV s-a conturat un complex de tip adâncit, cel mai probabil o groapă izolată, cu o utilitate neclară în stadiul actual al cercetărilor. Urmele de arsură sunt foarte sporadice şi nu s-au putut delimita faze de amenajare sau locuire. A fost necesară o extindere a suprafeţei cercetate, rezultând în final o sondă de 3x3 m. Complexul se adânceşte până la aprox. -1 m, unde pe fund s-au constatat concreţiuni calcaroase. Din golirea gropii a rezultat o cantitate apreciabilă de fragmente ceramice, resturi osteologice şi chirpici.
După compoziţia pastei, forme şi decor, ceramica aparţine purtătorilor culturii Petreşti (5).
Formele de vase caracteristice culturii Petreşti sunt considerate cu precădere castroanele carenate şi suporturile, străchinile, vasele de tip fructieră, oalele, cu variante de manufacturare; pe aceste tipuri de vase vom întâlni cu predilecţie şi decorul pictat (6).
Ceramica fină este lucrată dintr-o pastă omogenă, utilizând ca degresant nisipul cu bobul fin. Arderea oxidantă, realizată în cuptoare cu cameră de ardere, a dat o pastă de culoare portocalie sau cărămizie, rezonantă şi de foarte bună calitate.
Ceramica intermediară este confecţionată dintr-o pastă omogenă, degresată cu nisip cu bobul mărunt, arderea este bună şi relativ uniformă, rezultând o culoare cărămizie, de nuanţe diferite. Formele şi dimensiunile vaselor, care se includ în această specie sunt variate, de la castroane până la oale de diverse mărimi. Utilitatea vaselor care aparţin acestei categorii este cel mai probabil de vase de provizii sau este legată de activităţile cotidiene ale purtătorilor acestei culturi. Datorită arderii incomplete, unele fragmente ceramice prezintă miezul cenuşiu în secţiune.
Au fost descoperite fragmente de castron cu umăr carenat, oale, străchini, suporturi. O parte a acestor materiale sunt decorate prin tehnica superioară a picturii înainte de ardere. Motive picturale complementare sunt aplicate şi în interiorul fragmentelor ceramice.
În celelalte unităţi de cercetare au fost descoperite foarte puţine materiale arheologice, ceramică petreşteană, cel mai probabil antrenate de la suprafaţă în urma activităţilor agricole.
În ceea ce priveşte materialele arheologice descoperite la Alba Iulia, str. Clujului – putem afirma că se încadrează în faza A-B de dezvoltare a culturii Petreşti.
În încercarea de a găsi o explicaţie pentru utilitatea complexului adâncit - chiar dacă pot fi luate în discuţie şi alte ipoteze de lucru legate de practicile magico-religioase (7) - dată fiind natura cercetării şi caracterul izolat al acestei descoperiri, datele culese din teren şi aflate la dispoziţia noastră în acest moment conduc spre concluzia că o comunitate petreşteană, după o locuire sezonieră în apropiere, din motive necunoscute, a depozitat în groapă artefactele, în marea lor majoritate aflate în stare fragmentară.
Semnalarea unei noi descoperiri aparţinând culturii Petreşti în bazinul Mureşului mijlociu, vine în completarea datelor cunoscute până în prezent legate de civilizaţia creată de purtătorii acestei culturi (8).
Abstract other lang.
Abstract   The archaeological excavations presented in this report are the archaeological rescue excavation carried out in the summer of 2004, at Alba Iulia, Clujului Street. Pottery, adobe and animal bone remains were discovered in an isolated pit. According to the composition of the fabric, the shape and decoration of the pottery, we can date it to the Petreşti culture. We found fragments of keel-shaped bowls, as well as sherds and tureens. The painted sherds are specific of the Petreşti culture; phase A-B, thus allowing us to definitely ascribe this complex to the above-mentioned culture. The recording of new finds belonging to the Petreşti culture in the researched geographical area completes the previously known data concerning the civilization created by the bearers of this culture, along with the latest research undertaken at representative sites, such as the one at Alba Iulia – Lumea Nouă.
We carried out a topographic survey in order to obtain the necessary data. We also conducted magnetometric prospecting to obtain a diagnosis and, after processing the data (using specialized software), we managed to draw a magnetometric map. The magnetometric investigations showed that there were water and gas pipes in both areas, thus substantially reducing the area to be excavated. Moreover, we detected a series of magnetic anomalies, which could be interpreted as being of archaeological interest. Taking into account the magnetometric data, several stratigraphical surveys were conducted at different locations.
Bibliography 1. 1. Paul, C. Florescu, P. Mazăre, T. Borşan, C. Şuteu, G. T. Rustoiu, Raport asupra săpături/ar de eliberare de sarcină istorică efectuate la Alba /u/ia-Lukoil, în CCA 2004, p. 38-39.
2. Vezi în prezentul volum Alba Iulia - Bărăbanţ „La Fermă"
3. Operaţiunile de culegere a datelor şi prelucrarea lor, precum şi întocmirea planului de situaţie cu dispunerea unităţilor de cercetare, au fost efectuate de către Borşan Tudor, Maican Ionuţ şi Breazu Marius de la Serviciul Topografic al Institutului de Arheologie Sistemică.
4. Cercetarea arheogeofizică prin metoda magnetometriei a fost realizată de către Şuteu Călin, de la Laboratorul de Arheometrie al Institutului de Arheologie Sistemică.
5. O prezentare mai detaliată a rezultatelor cercetării arheologice din punctul Alba Iul ia-str. Clujului a făcut obiectul comunicării cu titlul "Contribuţii la repertoriul descoperirilor aparţinând culturii Petreşti din bazinul Mureşului mijlociu" susţinută de M. Gligor în cadrul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Istorie şi civilizaţie în N-V României, organizată de MJIA Zalău în perioada 26-28.10.2004, şi care a fost predată pentru tipar la anuarul muzeului Acta MP.
6. 1. Paul, Cultura Petreşti, Bucureşti, 1992, p. 48-97.
7. 1. Paul, op.cit. , p. 93-95.
8. M. Gligor, Relaţia cadru geografic - habitat. Aşezările aparţinând culturii Petreşti din bazinul Mureşului mijlociu, Apulum 37/1 , 2000, p. 133-1 49.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu