Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Baia | County: Tulcea | Site: Staţia de epurare | Excavation Year: 2004

Excavation Year   2004
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Domestic
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Baia
Commune   Baia
Site  Staţia de epurare
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Paraschiv Eugen Dorel Site director Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
National Arch. Record Site Code 159669.06
Report În perioada aprilie–mai 2004 am efectuat cercetări arheologice de salvare la limita de SE a localităţii Baia, în punctul "Staţia de epurare". Acestea au fost prilejuite de descoperirea fortuită a două dolia de epocă romană târzie, în timpul săpăturilor la fundaţiile obiectivului amintit, care este orientat N-S – E-V şi are laturile de 22, respectiv 9,4 m. Săpătura pentru fundaţii depăşeşte cu 1 m fiecare latură a construcţiei, deci aceasta are 24x11,4 m. Subliniem faptul că în zona respectivă nu fuseseră identificate vestigii arheologice până în prezent.
Primul dolium a apărut la adâncimea de cca. -0,7 m, în colţul de SE al săpăturii pentru fundaţiile construcţiei, mai exact la 2,5 m de latura estică şi la 3,8 m de cea sudică. Deoarece săpătura se efectua cu un utilaj, acestuia i-a fost spartă o mică porţiune din gură. Dimensiunile piesei sunt următoarele: înălţime 166 cm; diametru exterior gât –63 cm; diametru interior gât 38 cm; diametru maxim 138 cm; diametru bază 0,18 m.
Al doilea dolium a apărut la adâncimea de -0,75 m, la 4 m S de primul, chiar în profilul sudic al săpăturii pentru fundaţii. Acesta are următoarele dimensiuni: înălţime 1,41 m; diametru exterior gât 0,62 m; diametru interior gât 0,36-3,85 m; diametru maxim 1,22 m; diametru bază 0,14 m.
În profilul săpăturii pentru staţia de epurare şi în pământul excavat nu au fost observate urme arheologice.
Pentru identificarea unor eventuale alte vestigii, am trasat, la 1 m S de groapa pentru fundaţie, o secţiune V–E, cu dimensiunile de 7x3 m (S1); latura de S a acesteia ajungea la marginea unui drum comunal. La adâncimea de -0,5 m au fost descoperite câteva mici fragmente de amfore, farfurii şi vase de bucătărie locale caracteristice sec. II–IV p. Chr şi o buză de amforă "morcov", datată între mijlocul sec. IV şi începutul sec. V, iar la -0,8 m a apărut solul viu. În profilul de S al secţiunii, la aceeaşi adâncime a apărut un alt dolium. Ultimul vas se situează la 4,2 m S de cel de-al doilea. Dimensiunile dolium-ului nr. 3 sunt: înălţime 1,6 m; diametru exterior gât 0,75 m; diametru interior gât 0,45 m; diametru maxim 1,42 m; diametru bază 0,2 m.
La 1 m E de S 1 şi de groapa pentru fundaţie am trasat o altă secţiune (S2), orientată N–S, cu dimensiunile de 7x3 m. Săpătura s-a efectuat până la adâncimea de -0,8 m, adâncime la care a apărut solul viu, însă a fost descoperit doar un mic fragment de la o amforă L R 2.
În zonă au fost efectuate mai multe periegheze, însă nu au fost identificate urmele vreunei aşezări.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu