Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Bumbeşti-Jiu | County: Gorj | Site: Vârtop | Excavation Year: 2004

Excavation Year   2004
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Site Category
Defence;
Domestic
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Gorj
Locality   Bumbeşti-Jiu
Commune   or. Bumbeşti-Jiu
Site  Vârtop
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Calotoiu Gheorghe Site director Muzeul Judeţean Gorj "Alexandru Ştefulescu"
Hortopan Dumitru Muzeul Judeţean Gorj "Alexandru Ştefulescu"
Mărgineanu-Cârstoiu Mădălina Muzeul Judeţean Gorj "Alexandru Ştefulescu"
Marinoiu Vasile Muzeul Judeţean Gorj "Alexandru Ştefulescu"
National Arch. Record Site Code 79317.02
Report Cercetările de la Bumbeşti Jiu "Vârtop" s-au desfăşurat în intervalul 21 iulie–13 august având sprijinul logistic al Primăriei din localitate.
Obiectivele campaniei din anul 2004 au fost: secţionarea transversală a drumului roman de acces în castrul cu val de pământ pe direcţia porţii de pe latura de V a fortificaţiei şi continuarea cercetărilor în sectorul thermae.
Pentru realizarea acestor obiective s-au deschis două secţiuni S1/2004 cu dimensiunile de 14x2 m şi S2/2004 de 6,2x2 m.
Secţiunea S1/2004 s-a trasat transversal pe drumul roman de intrare în castru pe direcţia porţii de pe latura vestică. Astfel s-a sesizat tehnica de construcţie a drumului care avea o lăţime de 3,60 m fiind executat din piatră de râu ce suprapunea un strat de pietriş gros de 0,1–0,15 m. Drumul pornea în pantă lină dinspre S, paralel cu valul de pământ al castrului modificându-şi brusc traiectul în apropierea porţii de pe latura de V şi intra perpendicular pe aceasta.
Materialul arheologic recuperat este nesemnificativ fiind reprezentat de materiale de construcţie (ţigle, olane, cărămizi) şi vase din ceramică, toate găsite în stare fragmentară.
De asemenea, în zona de SV a castrului, pe un platou situat lângă calea ferată care face legătura între Petroşani şi Târgu Jiu au fost deschise două casete de control de 2x2 m de unde au fost recoltate doar fragmente de cărămizi şi ţigle.
Secţiunea S2/2004 a fost trasată în sectorul thermae-lor şi orientată N-S este de fapt, o prelungire a S2/2003 unde a fost evidenţiată fundaţia unei construcţii1 realizată din piatră de râu legată cu mortar de var. Astfel, s-au dezvelit colţul sud-estic al construcţiei şi parţial laturile de E şi S care în stadiul actual al cercetărilor măsoară 6,2 m, respectiv 4,02 m. Zidul a fost executat din piatră de râu legată cu mortar de var având grosimea de 0,76-0,78 m. În interior s-a identificat un pavaj realizat din piatră de râu de dimensiuni variate. Tot în interior au apărut paralel cu latura estică două rânduri de pilae, iar pe cea sudică doar un singur şir. De la pilae se mai păstrează 1-2 cărămizi cu dimensiunile de 0,3x0,29 m, iar uneori doar urmele de mortar. Distanţa dintre ele variază între 0,12–0,58 m.
Inventarul arheologic descoperit este reprezentat de materiale de construcţie din ceramică şi fier (cărămizi întregi şi fragmentare, ţigle, olane, tubuli şi tuburi fragmentare, piroane), puţină ceramică de uz casnic realizată la roată, de culoare roşie şi neagră, fragmente de sticlă, precum şi trei sesterţi (două monede sunt emisiuni ale împăraţilor Traian şi Antoninnus Pius, iar a treia este ilizibilă). În caroul 1, la –0,83 m s-a descoperit o ţiglă fragmentară cu ştampilă, încadrată în tabula ansata - LEG…, probabil a IV-a Flavia, deoarece în anul 2000 s-a mai descoperit o cărămidă pătrată cu ştampila acestei legiuni2.
Stratigrafia secţiunii este următoarea: între 0–0,12 m se află stratul vegetal actual; între -0,12–0,8 m este stratul de cultură roman care conţine piatră de râu şi fragmente de ţigle, cărămizi şi olane; de la –0,8 m apare stratul steril din punct de vedere arheologic.
Din nefericire, această nouă încăpere a thermae-lor de la Bumbeşti Jiu "Vârtop", nu poate fi cercetată în totalitate, deoarece o parte din ea este suprapusă de DN 66 Tg-Jiu–Petroşani.
Obiectivele cercetării viitoare se vor axa pe dezvelirea laturii estice şi parţial a celei nordice care, probabil, se continuă şi ele sub DN 66 Tg Jiu–Petroşani.
Abstract other lang. The purposes of the 2004 research were: the cross side of the roman acces road into earthen wall castrum on the gateway of the western side and the proceeding of the research into the thermae area.
The archeological evidence consists on iron or pottery building elements, a few red or black common pottery made by wheel, glass fragments and three sestertius (two coines emitted during Trajan and Antoniniuas Pius, the third one is illegible).
In the S2/2004 traced in the thermae area was discovered the foundation of riverstoned building.
The arheological evidence from Bumbesti Jiu "Vârtop" dates from the 2nd century AD.
Abstract   The purposes of the 2004 campaign were to research the cross side of the Roman access road into the earthen wall castrum on the gateway of the west side and to continue the research into the thermae area. The archeological material consists of iron or pottery building elements, a few red or black coarsewares made by wheel, glass sherds and three sestertius (two coins issued during Trajan and Antoninus Pius, the third one is illegible). In the S2/2004 excavated in the thermae area we discovered the foundation of a riverstone building. The archaeological material from Bumbeşti-Jiu "Vârtop" dates to the 2nd century AD.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu