Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Probota | Commune: Dolhasca | County: Suceava | Site: Mânăstirea Probota | Excavation Year: 1995

Excavation Year   1995
Epoch
Late Medieval
Periods
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Monastery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Suceava
Locality   Probota
Commune   Dolhasca
Site  Mânăstirea Probota
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Ciubotaru Elena Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț
Gherman Elena Muzeul de Istorie a Moldovei, Iași
Pușcașu Voica Mari Site director Ministerul Culturii
National Arch. Record Site Code 148060.01
Report A. Sector interior - BisericăS-a continuat, şi terminat, cercetarea arheologică a ariei de la interiorul bisericii, respectiv încăperile gropniţei pronaosului şi pridvorului. (vezi plan dispunere casete).


Principalele rezultate sunt următoarele:


1. S-a constatat unitatea structurii întregului edificiu şi simultaneitatea realizării tuturor încăperilor alcătuitoare, la nivelul fundaţiilor (turnate şi zidite) şi a primelor asize ale elevaţiilor (în zonele în care stratul pictural nu se mai păstra la partea sa inferioară).


2. S-a constatat amenajarea a 4 cripte în încăperea gropniţei (în partea vestică a încăperii, două spre sud şi două spre nord) care au fost construite de la început, odată cu realizarea fundaţiilor întregului edificiu;


3. Au fost identificate zone limitate din fosta pardoseală de cărămidă a celor trei încăperi, sau din stratul de mortar suport al acesteia, cu menţiunea ca faţa fostei pardoseli era situată la cote identice pe toată desfăşurarea ariei bisericii, cu excepţia zonelor fostelor praguri (ridicate cu cca. 20 cm ).


4. Au fost identificate vestigiile a 23 de cripte din zidărie, toate violate şi jefuite spre sfârşitul sec. al XVIII-lea (şi care adăpostiseră iniţial înmormântări practicate în intervalul anilor 1540 - 1640); de remarcat marea varietate a soluţiilor constructive adaptate de meşterii realizatori ai criptelor; privind materialul folosit, sistemul constructiv, soluţiile adaptate pentru acoperirea şi amenajarea fundului criptelor.


În aceeaşi ordine de idei remarcăm şi fosta bogăţie a inventarului funerar din care jefuitorii au - pierdut - sau abandonat vestigii concludente, resturi vestimentare, pasmanterie, conduri şi chiar elemente de podoabă (cercei, ace de păr, inele etc.).


Tot în interiorul bisericii au fost identificate şi cercetate 8 morminte in situ practicate în groapa simplă (dintre care două în pronaos, deosebit de bogate ca inventar).B. Sector est - incintăÎn zona estică a incintei a fost verificat sistemul de construcţie al zidurilor de incintă şi al turnurilor, realizate - la rândul lor - într-o singură etapă de construcţie -.


S-a putut constata şi faptul că faţă de panta naturală a terenului (cu cădere de la V-SV spre E-NE) zona pe care a fost fundată biserica a fost orizontalizată în aşa fel, încât spre extremitatea vestică a acesteia răzuirea a atins o adâncime de 50 - 60 cm, faţă de nivelul de calcare găsit de constructori în preziua fundării noii mânăstiri a Probotei, începută în anul 1530. Pe lângă observaţiile majore enunţate mai sus, campania a prilejuit şi recitirea lespezilor funerare păstrate, identificarea lespezii egumenului Grigorie (mort în 1590) descoperirea lespezii mormântului hatmanului Vartic (mort în 1548) ca şi identificarea personajelor înmormântate la intereiorul bisericii Probota Nouă.

Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu