Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Dalboşeţ | County: Caraş-Severin | Site: Dragomireana | Excavation Year: 2004

Excavation Year   2004
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Defence;
Domestic
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Caraş-Severin
Locality   Dalboşeţ
Commune   Dalboşeţ
Site  Dragomireana
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Benea Doina Site director Universitatea de Vest, Timişoara
Crânguş Mariana Universitatea de Vest, Timişoara
Ştefănescu Atalia Universitatea de Vest, Timişoara
National Arch. Record Site Code 52589.02
Report În campania din vara anului 2004 s-a deschis o nouă secţiune numită de noi SI/2004, situată la 1,5 m de cea din anul 2003. Dimensiunile secţiunii sunt de 22x1,5 m, iar caroiajul s-a efectuat din 2 în 2 m. La aprox. 2,7 m de punctul 0 al secţiunii a apărut un zid din piatră de râu legată cu lut, aflat într-o stare avansată de distrugere, care a cuprins şi fundaţia. La 7,8 m de acelaşi punct 0 se conturează un al doilea zid, construit în aceeaşi manieră ca şi cel amintit mai sus, însă acesta este mai bine conservat. Lăţimea acestui zid este de 0,8 m, iar elevaţia păstrată de 0,35 m. Din stratigrafia verticală s-a putut observa faptul că ambele ziduri din piatră de râu legată cu lut sunt ridicate pe fundaţiile unor ziduri din piatră de râu la care s-a folosit mortarul ca şi liant.
În spaţiul delimitat de cele două ziduri descrise s-au conturat mai multe nivele de locuire:
- humusul actual
- nivel reprezentat de un strat de lut
- nivel marcat de ţigle şi olane, care corespunde zidurilor din piatră de râu legată cu lut
- lut de amenajare
- nivel marcat de ţigle şi olane ce corespunde zidurilor de mortar dezafectate, peste care s-au ridicat zidurile legate cu lut
- nivel de locuire marcat de un lut gri cu urme de arsură
- lutul steril
Începând cu m.18,7, stratigrafia se schimbă în secţiune. Se observă aici un nivel dens de distrugere marcat prin ţigle, cărămizi, mortar, piatră de râu, pământ negru. Acest nivel trebuie pus, probabil, în legătură cu distrugerea unui bazin circular de apă aflat în imediata apropiere.
În continuarea lui SI, la o distanţă de 0,9 m de capătul secţiunii, s-a trasat SII/2004, cu dimensiunile de 8x1,2 m. În această secţiune s-a conturat pentru prima oară o amenajare cu pietriş în apropierea edificiului identificat la Dragomireana. Grosimea acestui strat de pietriş variază între 0,1-0,15 m. El apare pe toată lăţimea secţiunii. În profilul sudic al secţiunii s-a conturat un zid cu o lăţime de 80 cm, care prezintă 3 rânduri de bolovani de râu legaţi cu mortar.
În SII/2004, trebuie să menţionăm că în nivelul de locuire aflat deasupra stradelei au fost descoperite o serie de fragmente ceramice lucrate cu mâna, arse inegal şi cu degresant mare. Alături de acestea s-au găsit şi fragmente ceramice din pastă semifină.
Cercetările la edificiul de epocă romană de la Dalboşeţ-Dragomireana vor continua şi în campaniile următoare, în vederea clarificării situaţiei stratigrafice şi, eventual, a stabilirii unei cronologii.
Abstract other lang. The archaeological investigation in 2004 at the Roman edifice from Dalboset-Dragomireana uncovered four habitation levels. For the first time there was discovered a small narrow street superposed by a level with hand-made ceramic fragments. The investigations will continue during the following campaigns.
Abstract   The 2004 excavations at the Roman edifice of Dalboşeţ-Dragomireana uncovered four occupation levels. For the first time we discovered a small narrow street overlapped by a level with hand-made sherds. The excavations will continue during the following campaigns.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu