Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Suceava | Site: Mirăuţi, Biserica Sf. Ioan Botezătorul | Excavation Year: 1995

Excavation Year   1995
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.)
Periods
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Church
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Suceava
Locality   Suceava
Commune   mun. Suceava
Site  Mirăuţi, Biserica Sf. Ioan Botezătorul
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Batariuc Paraschiva Victoria Muzeul Bucovinei, Suceava
Hău Florin Muzeul Bucovinei, Suceava
Matei Mircea D. Site director Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
National Arch. Record Site Code 146272.11 146272.18
Report A. Mirăuţi Biserica Sf. Gheorghe
Săpăturile au fost solicitate de către şeful proiectului de restaurare, în vederea completării datelor necesare consolidării turnului-clopotniţă al bisericii, a cărui stare de conservare punea în pericol stabilitatea obiectivului. S-au deschis două casete, amplasate în colţurile de sud-est (caseta I) şi, respectiv, de sud-vest (caseta K) ale turnului-clopotniţă, ambele având drept scop, în afara celui arătat, obţinerea unor noi date privind existenţa necropolei anterioare bisericii din sec.XVII. În caseta I s-au descoperit cinci morminte de înhumaţie (M26-M30) aflate la adâncimi cuprinse între 0,76 m (M26) şi 1,24 m (M30). Dintre acestea, trei morminte (M27, M28 şi M30) au fost tăiate de şanţul de fundaţie al turnului-clopotniţei sau chiar înglobate (M28) în fundaţie. Mai ales M28 a prezentat un interes cu totul special, dat fiind faptul că sicriul de lemn al mormântului a fost cruţat de către constructori, fundaţia turnului clopotniţei prezentând o nişă a cărei formă conturează perfect dimensiunile şi forma respectivului sicriu. În caseta K nu s-a descoperit nici un mormânt, observaţiile făcute aici fiind relevante numai pentru problemele legate strict de consolidarea monumentului. În aceeaşi perioadă (28 august-9 septembrie) s-au efectuat cercetări în zona absidiei laterale de nord a bisericii, supusă lucrărilor de consolidare. În urma demantelării parţiale a elevaţiei exterioare a absidiei, s-au obţinut date esenţiale privitoare la colţul de nord-est al bisericii din sec.XIV, suprapus integral de fundaţia bisericii actuale. În urma acestor cercetări, a fost definitiv înlăturată ipoteza existenţei unor abside laterale ale bisericii din sec.XIV.B. Biserica Sf. Ioan Botezătorul (Biserica Domniţelor).


Săpăturile s-au efectuat numai în pronaosul bisericii din sec.XVII (ctitorie Vasile Lupu-1643) şi au avut drept scop stabilirea cronologiei depunerilor (nivelărilor) de aici, precum şi identificarea unor elemente de natură arheologică sau constructive, în măsură să elucideze problema existenţei (sau nu) a unei construcţii anterioare bisericii din sec. XVII.


Elementele care s-au dovedit esenţiale au fost: a) observaţiile stratigrafice, care au confirnat existenţa, în interiorul pronaosului, a unor straturi de grosimi diferite - cu rol evident de nivelare - datând de la sfârşitul sec.XV şi începutul celui următor (datate cu monedă de argint emisă de Ştefan cel Mare la finele sec. XV - identificare Eugen Nicolae, precum şi cu fragmente ceramice specifice perioadei respective; b) observaţiile asupra fundaţiei bisericii din sec. XVII, care au confirmat definitiv ipoteza existenţei unei biserici anterioare ctitoriei lui Vasile Lupu, fiind evident că biserica anterioară (databilă la sfârşitul sec.XV şi începutul sec.XVI) a fost demantelată sistematic până la nivelul fundaţiei, ctitoria lui Vasile Lupu folosind fundaţiile bisericii anterioare. În plus, s-a constatat existenţa în pronaosul bisericii anterioare a unui pavaj din lespezi mari de piatră, care a fost apoi suprapus de umpluturi menite să ridice nivelul interior al pronaosului bisericii din sec. XVII.

Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu