Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Frumuşeni | County: Arad | Site: Fântâna Turcului | Excavation Year: 2004

Excavation Year   2004
Epoch
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Middle Medieval Period
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Arad
Locality   Frumuşeni
Commune   Frumuşeni
Site  Fântâna Turcului
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Burnichioiu Ileana Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Mărginean Florin Complexul Muzeal Arad
Pascu Hurezan George Complexul Muzeal Arad
Rusu Adrian Andrei Site director Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
National Arch. Record Site Code 9315.03
Report Obiectivele cercetării:
- identificarea planimetriei bisericii mănăstirii;
- stabilirea vecinătăţilor ei imediate;
- stabilirea extensiunii amenajărilor, pe axa E-V
A fost descoperită întreaga planimetrie a bisericii, cea mai mare parte a porticului de la nordul curţii claustrului (ridicat imediat după biserică), s-au stabilit două faze clare ale refectoriului, cu intrarea dinspre curte, s-au identificat anexe pe laturile de E şi V ale curţii claustrului. Un portic înconjoară întreaga curte din sudul bisericii. În colţul de SV al curţii a fost găsită o fântână arteziană, cu două bazine supraetajate. Turnul cu fântână din centrul complexului era izolat, în mijlocul insulei. În extrema de V a complexului a fost descoperită o nouă clădire cu decoraţii arhitectonice din sec. al XII-lea. Majoritatea construcţiilor au fost ridicate în câteva etape, până la sfârşitul sec. al XII-lea. Au fost investigate 40 morminte noi.
Este vorba despre planimetria extrem de insolită a unei biserici ridicate la turnura sec. XI-XII. Au urmat, în ordine, porticul de S şi o fază a refectoriului, cu o anexă de lemn pentru bucătării. În ultima fază, din a doua jumătate a sec. al XII-lea, au fost construit corpuri noi de clădiri, în E şi V, care au închis complet curtea. Porticul a fost construit şi el, tot atunci, cu colonete, capiteluri şi imposte decorate foarte personalizat (individual). Pietrele profilate ocupă cea mai mare parte a materialelor descoperite (aprox. 200 buc.). Pe lângă piesele de arhitectură, există componente de mozaic (unele cu materiale primare din care s-au tăiat tesere, din marmură roşie, cuarţit alb, marmură verde, bazalt negru etc). O mare cantitate de frescă arheologică s-a asociat descoperirilor. Grupul de morminte din coridorul din sudul bisericii este format din morminte în ciste (cu nişe cefalice, din cărămidă, aşezate în mai multe feluri, piatră). Doar mai puţin de 1/3 din morminte au avut inventar. Alt inventar mărunt: piese de uz gospodăresc, accesorii vestimantare, vârfuri de săgeţi de arbaletă etc.
Obiectivele cercetărilor viitoare sunt dezvelirea completă a clădirilor claustrului (sacristia, refectoriul, corpul de E şi V), sondarea extinderii complexului pe axa N-S, pentru stabilirea ariei de protecţie.
Propuneri de conservare, protejare, punere în valoare: publicarea unui prim material despre mozaicurile de la Frumuşeni. Continuarea adunării de date pentru realizarea unui proiect al unei clădiri de protecţie peste ruina bisericii. Preluarea terenului din proprietatea comunală, în proprietatea muzeului.
Abstract other lang.
Abstract   The main objective of the research was to identify the plan of the 11th - 12th century church. We identified the two phases of the refectory and also the annexes from the east and the west sides of the claustrum court. A portico encompasses the south side of the church yard. The majority of the buildings were raised until the end of the 12th century. We also investigated 40 graves. In the south corridor of the church we discovered a group of sarcophagus graves. The grave goods included in a third of these graves consist of household tools and clothing accessories. A special interest is raised by the uncovering of the mosaics of this church complex. The next step will be to raise a protection building over the ruin of the church.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu