Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Gârla Mare | County: Mehedinţi | Site: Villa rustica | Excavation Year: 2004

Excavation Year   2004
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Domestic
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Mehedinţi
Locality   Gârla Mare
Commune   Gârla Mare
Site  Villa rustica
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Stângă Ion Site director Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin
National Arch. Record Site Code 111792.02
Report Campania anului 2004 şi-a propus ca obiectiv cercetarea unor spaţii, destul de întinse după părerea noastră, aflate în partea de S a complexului arheologic numit de noi villa rustica, spaţiu cuprins între ferma propriu-zisă şi construcţia legată de activităţi diferite pe Dunăre. Locul a fost ales pe o suprafaţă unde materialele arheologice: fragmente de ţigle, tuburi de hypocaust, mortar, fragmente ceramice şi o mare parte de pământ ars, fuseseră scoase de brazda plugului.
Pe această aglomerare de material arheologic a fost trasată S30, magistrală pe mijlocul ei şi orientată E-V, paralelă cu Dunărea, precum majoritatea secţiunilor noastre anterioare. S30 – magistrală cu dimensiunile de 20x2 m după care au urmat secţiunile S31–S33 fiecare de 7x2 m, amplasate la N şi la S de S20, de către un mortar între ele de 0,05 m. Secţiunile 31-33 au urmărit spre N şi spre S construcţia semnalată în secţiunea magistrală (S30).
Zidăria construcţiei apărute este realizată din aceeaşi piatră calcaroasă ca şi construcţiile precedente. Zidăria a apărut la suprafaţă, distrusă fiind în cea mai mare parte de brazda plugului. Ea reproduce o construcţie interesantă, cu numai trei laturi. Laturile de S şi N sunt lungi de 3,5 şi respectiv 4 m, groase de 0,6 m şi legate cu mortar, latura de V, păstrată parţial, are o grosime de 0,4 m, iar pietrele sunt legate cu un pământ galben albicios. Între cele două laturi de S şi de V, avem un spaţiu de 5,8 m. Acest spaţiu este împărţit în mod egal de un zid despărţitor lucrat din cărămidă legată cu pământ, lung de 4 m. Primele trei rânduri de cărămizi ale capului estic sunt aşezate pe lăţime, păstrate în elevaţie, câte două, formează un fel de platformă lungă de 1 m şi lată de 0,5 m, în continuare lăţimea zidului este dată de lăţimea cărămizii: 0,4 m. Zidul de cărămidă este aşezat pe un pat de pământ galben-albicios bine bătut. Spre V pare să fi fost lăsat un spaţiu de trecere de 0,8 m capul estic al zidului a suferit o amenajare specială: de o parte şi de alta fiind zidiţi doi piloni de susţinere (?) realizaţi din piatră legată cu mortar cu dimensiunile 1x4 m. Pe capul acestui ansamblu, exact pe mijloc a fost turnată o platformă de 1,3x0,9 m lucrată în tehnica cocciopesto. Nici pilonii, nici platforma nu sunt legate organic de zidul de cărămidă.
În perimetrul construcţiei, pe lângă ceramică din categoria gri-cenuşie zgrunţuroasă, am descoperit câteva tegulae mamatae, un tub de hypocaust întreg şi altele fragmentare. Ca şi restul construcţiilor şi aceasta este datată în sec. II–III p. Chr.
Abstract other lang.
Abstract   The purpose of the 2004 campaign was to excavate certain spaces, the villa rustica, a space found between the farm itself and the construction linked to different activities on the Danube. The place was chosen on an area where the archaeological materials: tile fragments, hypocaust pipes, mortar, sherds, and a large share of burned earth, had been uncovered by the furrow. The masonry of the construction uncovered consists of the same limestone as in earlier constructions. The masonry appeared at the surface was to a large extent destroyed by the furrow. It is an interesting construction, with three sides only. In the perimeter of the construction, besides coarsewares, we uncovered a few tegulae mamatae, a whole hypocaust pipe and a few fragmentary ones. Like the rest of the constructions, it dates to the 2nd - 3rd century AD.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu