Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Hunedoara | Site: Castelul Corvineştilor (Închisoarea Castelului) | Excavation Year: 2004

Excavation Year   2004
Epoch
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Middle Medieval Period
Site Category
Defence;
Civil;
Domestic
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Hunedoara
Locality   Hunedoara
Commune   mun. Hunedoara
Site  Castelul Corvineştilor (Închisoarea Castelului)
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Diaconescu Dragoş Muzeul Castelul Corvineştilor, Hunedoara
Roman Cristian Constantin Site director Muzeul Castelul Corvineştilor, Hunedoara
Ţiplic Ioan Marian Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
National Arch. Record Site Code 86829.02
Report Spaţiul cunoscut sub numele de temniţa castelului este situat în zona de NV a monumentului de la Hunedoara, comunicând cu parterul turnului nou de poartă. Închisoarea are o formă trapezoidală, cu dimensiunile de 4x6/ 2x1/ 3x8 m. Zona, în care există depuneri reprezintă jumătatea estică a respectivei încăperi. Starea de conservare a spaţiului este bună, aspect completat de faptul, că în acest sector se păstrează resturi dintr-o structură de lemn, a cărei datare nu este încă asigurată.
Scopurile cercetării au fost cunoaşterea evoluţiei acestui spaţiu şi aprofundarea informaţiilor cu privire la diversele etape de construcţie, sesizate în zonele de N şi V ale castelului. Această intervenţie arheologică a fost prilejuită de derularea lucrărilor de restaurare în monumentul medieval o dată cu 1997, în acest sector urmând a se instala ţevi pentru instalaţia de încălzire, proiectată pentru aripa nordică, până în prezent săpături de salvare fiind efectuate în pivniţa de vin, camera de odoare, sacristie, camera paznicului, parterul turnului nou de poartă. În temniţa castelului va urma instalarea unui rezervor de mare capacitate, care să asigure o bună funcţionare a centralelor termice, în cazul unei avarii la instalaţia de alimentare cu apă. Totodată, în proiectul de restaurare era prevăzută amenajarea unei pardoseli de piatră în acest spaţiu.
Au putut fi datate ultimele niveluri de amenajare ale spaţiului cunoscut sub numele de închisoarea castelului, la un nivel post sec. XVI. Nivelul 2, prin puternicele urme de arsură din lemn, poate fi pus în legătură cu incendiul din anul 1854.
S-a deschis o casetă de formă trapezoidală (baza mare = 1,5 m, baza mică = 1,3 m, laturile = 1,1 m), plasată în colţul sud-estic al spaţiului, cota 0 constituind-o nivelul de călcare existent în momentul efectuării cercetării arheologice.
Nivelul 1 este de culoare gălbui-cenuşie, prăfos, cu blocuri de dolomit de dimensiuni medii, galeţi de râu, resturi de lemn, într-o stare precară de conservare, resturi ostelogice, ceramică. Baza nivelului (-0,2 m colţul SV, -0,25 m colţul NV, -0,27 m colţ SE, -0,2 m colţ NE), este marcată de o groapă de stâlp, circulară, cu diametrul de 0,2 m, care se adâncea -0,07 m.
Nivelul 2 este de culoare brun-cenuşie, dens ca şi compoziţie, cu puternice urme de arsură (cenuşă, resturi de cărbune) şi granule de var curat. Nivelul "cade" înspre N (zidul de incintă). În colţul de SE a fost identificată o groapă, cercetată parţial, care tăia acest nivel. Complexul avea pereţii drepţi şi o umplutură de culoare brună, afânată, cu oase şi material ceramic în compoziţie. Baza nivelului (-0,24 m colţ SV, -0,3 m colţ NV, -0,32 m colţ SE, -0,3 m colţ NE).
Nivelul 3 prezintă o culoare brun-roşcată, cu urme de arsură (lentile subţiri) şi cărbune, mai puţin dense decât cele din nivelul 2. Nivelul 3, dens ca şi compoziţie, are 4 cm grosime şi se subţiază până la 0,02 m spre latura nordică a casetei.
Nivelul 4 este de culoare alb-cenuşie, cu pete de var în compoziţie şi resturi de lemn, prost păstrate. Densitatea sedimentului acestui nivel este slabă. La baza nivelului s-a conturat o groapă de stâlp, circulară, cu diametrul de 0,17 m, groapă aflată în imediata apropiere a unei aglomerări formate din blocuri de dolomit, lipsite de liant. Baza nivelului (-0,32-0,34 m colţurile SV, SE, -0,34 m colţurile NV, NE)
Nivelul 5 este de culoare brun-cărămizie, cu lentile subţiri de mortar şi cenuşă, în compoziţie, aspectul nivelului fiind nisipos, compact. Panta nivelului "cade" spre N, grosimea maximă fiind înregistrată pe latura estică a casetei. Baza nivelului (-0,45 m colţurile SV, SE, -0,48-0,5 m colţurile NV, NE). În colţul NE, la -0,45 m, s-a identificat o lentilă de mortar, ce s-a dovedit a fi aplicată pe partea superioară a unui tronson de zid. La baza nivelului, în colţul SV, s-a conturat o groapă de dimensiuni medii, ce se adânceşte 0,18 m cu o umplutură de culoare brună, nisipoasă, cu resturi osteologice şi ceramice), ce taie atât nivelul 5 cât şi nivelul 6.
Nivelul 6 are un aspect granulos şi prezintă o culoare brună, având în compoziţie blocuri de dolomit de dimensiuni mici şi medii, fragmente ceramice şi osteologice.
Nivelul 7 este de culoare brună, cu blocuri de piatră de dimensiuni medii şi mari, fără liant, mortar cu granulaţie mare şi are o lentilă de mortar (0,02-0,03 m spre profilul sudic şi care se subţiază spre cel nordic) la partea superioară. Această lentilă suprapune, de asemenea, şi tronsonul de zid, surprins la –0,4 m pe latura nordică. Nu au fost identificate materiale ceramice.
La adâncimea de –0,4 m faţă de actualul nivel de călcare, a fost identificat o porţiune de zid, care face parte din incinta cetăţii, porţiune suprapusă de un alt segment de zid, vizibil în prezent, pe care s-a montat un grilaj de protecţie. Zidul de incintă este încălecat de structura turnului nou de poartă, iar segmentul de zid (supraînălţare) este adosat zidului aceluiaşi turn de poartă.
Dificultăţile tehnice legate de dimensiunile casetei, precum şi faptul că prin apariţia porţiunii de zid, s-a redus suprafaţa cercetată, au motivat oprirea excavării la adâncimea de la –1,1 m, raportată la cota 0.
Materialele arheologice se află depozitate în cadrul MCC Hunedoara.
Excavarea s-a efectuat urmărindu-se nivelurile de folosire şi umplere ale spaţiului. Pământul rezultat a fost cernut cu ajutorul unor site cu găuri de 2 mm, pentru o recuperare integrală a materialului arheologic.
Abstract other lang. This rescue excavation from the so called castle’s dungeon had for purpose to follow the several phases of evolution from this area, which is placed on the western side of the castle. We identified seven layers of filling, and also parts of walls which we had recovered during the research of the ground floor of the new gates tower.
Abstract   This rescue excavation from the so called castle’s dungeon had for purpose to follow the several phases of evolution from this area, which is located on the west side of the castle. We identified seven layers of filling, and also parts of walls which we had recovered during the research of the ground floor of the new gates tower.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu