Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Cenad | County: Timiş | Site: Cetatea medievală | Excavation Year: 1995

Excavation Year   1995
Epoch
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Church
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Timiş
Locality   Cenad
Commune   Cenad
Site  Cetatea medievală
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Iambor Petre Site director Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Matei Ștefan Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
National Arch. Record Site Code 156268.01
Report


Au continuat cercetările arheologice în centrul comunei Cenad, în apropierea bisericii romano-catolice, prin deschiderea casetei A de 4 x 4 m, în capătul de est şi pe latura de sud a S 11/1994. În profilul de nord al casetei s-a constat următoarea stratigrafie: sub nivelurile moderne şi medievale târzii, între 2,40 - 2,70 m adâncime, s-a detaşat un nivel cu multă ceramică din sec. XI - XII (cazane de lut, vase ornamentate cu linii paralele, cu rotiţa dinţată şi cu unghia), sub care un altul, cu pământ răscolit amestecat cu piatră măruntă şi mortar până la lutul galben, în care s-a săpat şanţul de formă trapezoidală (0,60 m adâncime) al unei absidiole a bisericii cu plan central (rotondă).


În grădina bisericii ortodoxe române, în S 13, de 10 x 1,50 m, s-a urmărit fortificaţia oraşului medieval. Au fost surprinse două faze de fortificare cu val de pământ şi cu resturile de lemn carbonizate provenind de la palisade. În urma unui incendiu, primul val a fost abandonat şi aplatizat, peste el înălţându-se un altul, mult mai lat, pe a cărui creastă a fost ridicată o nouă palisadă. În miezul acestui val s-a descoperit multă ceramică din sec. XIII - XV, ceea ce ne îndreptăţeşte să credem că el a fost ridicat probabil în sec. XVI, la începutul stăpânirii turceşti. Lăţimea şi adâncimea şanţului dinspre sud n-au putut fi determinate, săpătura în acest punct nefiind încheiată.

Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu