Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Făget | County: Timiş | Site: Cetate | Excavation Year: 1995

Excavation Year   1995
Epoch
Late Medieval
Periods
Site Category
Defence
Site Types
Fortifications
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Timiş
Locality   Făget
Commune   or. Făget
Site  Cetate
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Căpățână Dan Site director Muzeul Militar Naţional "Regele Ferdinand I"
Rădulescu Adrian Muzeul Banatului, Timişoara
Tomoni Dumitru Liceul Teoretic Făget
National Arch. Record Site Code 156810.01
Report


Cercetarea arheologică a urmărit surprinderea turnului de N-E a fortificaţiei medievale şi, de asemenea, conservarea zidurilor de incintă sau interioare scoase la iveală în campania arheologică a anului precedent.


Zidul de incintă de N-E a cetăţii este construit, ca şi în porţiunile cercetate până acum, din piatră de carieră şi din piatră de râu în proporţii aproximativ egale, legate cu un mortar de var şi nisip sau pietriş cu bobul mic, foarte rezistent. Pe alocuri, mai ales în partea superioară a temeliilor, au apărut şi rare fragmente de cărămidă medievală. O atenţie cu totul specială se cuvine celor câteva fragmente de tegulæ şi de cărămizi romane descoperite în zidărie şi în moloz. Ele ne dau certitudinea că, undeva în apropiere, se găsesc vestigiile unor construcţii romane, ale căror ruine au folosit cândva în secolele XVI - XVII ca loc de exploatare a materialelor de construcţii.


Sub raport stratigrafic, cercetarea a stabilit că în acest sector nu există nivele de locuire anterioare construirii cetăţii.


Pământul rezultat din săparea şanţurilor de fundaţie ale zidurilor şi parţial a şanţului de apărare a fost întins direct pe solul antic în vederea nivelării acestuia şi a realizării în incintă a unui nivel de calcare mai înalt.


Constructorii au avut dificultăţi serioase cu terenul mlăştinos determinat de cele două pâraie care delimitau teritoriul cetăţii la est şi la vest, unindu-se între ele la sud de acest loc, înainte de a se vărsa în râul Beghei. Din debitul acestor pâraie ca şi din pânza de apă freatică s-a asigurat apa necesară şanţului de apărare. Acesta are în locul cercetat anul acesta o lăţime de circa 28 m. Ca şi în celelalte părţi el este protejat cu un şir de pari.


Zidul de incintă a cetăţii şi construcţiile interioare săpate anul acesta au fost conservate şi înălţate cu circa 0,50 m deasupra solului actual. În ceea ce priveşte inventarul arheologic recoltat în săpătură, principala categorie o reprezintă ceramica. S-a descoperit şi o cantitate mare de străchini şi boluri - ceramică de uz comun - asemănătoare ceramicii aflate în folosinţă până azi, în această parte a Banatului. Din materialul metalic menţionăm: piroane, scoabe, potcoave pentru toc de cizmă, cuie, etc.

Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu