Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Sarmizegetusa | County: Hunedoara | Site: La Cireş - Necropola Estică [Ulpia Traiana Sarmizegetusa] | Excavation Year: 2004

Excavation Year   2004
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Hunedoara
Locality   Sarmizegetusa
Commune   Sarmizegetusa
Site  La Cireş - Necropola Estică [Ulpia Traiana Sarmizegetusa]
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Țentea Ovidiu Muzeul Naţional de Istorie a României
Marcu Felix Site director Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Rădeanu Virginia Maria Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
National Arch. Record Site Code 91063.02
Report Săpăturile arheologice din anul 2004 au fost realizate în intervalul 1-19 septembrie. Întrucât, spre deosebire de anii precedenţi, am beneficiat de acordul proprietarului din proximitatea vestică a rezervaţiei arheologice din zona necropolei de E a oraşului roman, obiectivul campaniei a fost finalizarea cercetării incintei funerare "A". Potrivit estimărilor noastre, realizate pe baza unei fotografii aeriene, incinta funerară în cauză ar fi putut avea o formă pătrată, ceea ce ne-ar fi permis finalizarea cercetării în condiţiile în care a fost săpată o suprafaţă de cca. 10 x 5 m. Au fost cercetate aşadar, S 8 (10 x 2,5 m – paralelă cu S 5/2002, la 0,2 m V de aceasta) şi S 9 (10 x 2,5 m), păstrând un martor de 0,2 m. Aceste unităţi de săpătură au fost trasate. În paralel, a fost finalizată cercetarea suprafeţei S 7, începută anul precedent.
Principalele rezultate au fost: identificarea a trei morminte de inhumaţie de adulţi (G 57, G 67 şi G 70), a unui mormânt de inhumaţie de copil, în cistă (G 58), precum şi a structurilor de construcţie timpurii, constând din pereţi de lemn (P 13-P 16) şi a unui canal (43) aparţinând unei faze anterioare orizontului de înmormântări amintite. Acest nivel timpuriu nu a putut fi sesizat în secţiunile S 8, respectiv S 9. În partea nordică a S 8, respectiv S 9 a fost identificată o platformă, denumită în continuare "platforma II".
Morminte de inhumaţie:
G 57 - mormânt de inhumaţie al unui adult. Groapa este săpată la marginea sudică a platformei I. Aparţine orizontului ultimelor înmormântări din această zonă a cimitirului (similar cu G 9/2001, G 17/20011, G 32/20022). Localizare: S 7, c. 3-4. Dimensiunile gropii: 1,8 x 0, 6 m. Orientare: E-V. Inventar: fibulă cu capete de ceapă incipiente şi semidisc, cataramă de fier.
G 58 – mormânt de inhumaţie al unui copil. Localizare: S 7, c. 1-2. Dimensiuni: 1,6 x 1 m. Orientare: E-V. Inventar: trei urcioare, vas urnă. Mormântul a fost descoperit la N de zidul Z 7, adiacent lui, iniţial ca o urmă de culoare galbenă provenită de la pământul lutos cu care era acoperit mormântul, nefiind deranjat ulterior. Acesta constă dintr-o cistă de cărămidă. Jumătatea estică a acesteia a fost acoperită cu o lespede prinsă, în zona laturii scurte de est, de rândul superior al cărămizilor cistei. În colţul de sud-estic, între lespede şi cista propriu-zisă, a fost fixat un bolovan, deoarece parte superioară a cistei nu era orizontală, fiind uşor înclinată înspre SE.
O altă caracteristică a mormântului constă din apariţia unui strat de arsură destul de consistent în cadranul nord-vestic al mormântului. Contextul a fost observat atât deasupra peretelui cistei cât şi în interiorul acesteia.
Semnificativă este, de asemenea, apariţia pe pereţii cistei a mai multor cuie, destul de scurte şi cu cap mare. Alte cuie asemănătoare apar inclusiv pe fundul cistei. Este interesant de observat că pe majoritatea acestor cuie sunt urme de lemn necarbonizat. O posibilitate ar fi ca aceste cuie să fi fost utilizate la fixarea unui capac de lemn aşezat în continuarea lespezii amintite mai sus, în jumătatea vestică a mormântului.
În interiorul cistei, pe latura scurtă (estică) a fost aşezată o cărămidă în cant având dimensiunile 54 x 54 cm.
Inventarul mormântului constă din două urcioare întregi, unul fragmentar şi un alt vas întreg care avea probabil rol de urnă. Vasele întregi au fost depuse în colţurile de NE şi SE. În dreptul urciorului din colţul sud-estic au fost identificate urmele carbonizate ale unei plante. Este vorba probabil de o bucată dintr-un ciorchine de strugure. În interiorul urnei a fost descoperit un cui.
Umplutura mormântului în jumătatea vestică, acolo unde cista nu era acoperită cu lespede, este distinctă faţă de aceea de sub lespede, fiind vorba de un pământ compact, lutos, spre deosebire de cel de sub lespede mult mai afânat. Cista propriu-zisă constă din pereţi de cărămidă aşezate una peste cealaltă, prinse cu mortar. Acest mortar este vizibil inclusiv deasupra ultimului şir de cărămizi. Pe toate cele patru laturile cărămizile erau dispuse pe cinci rânduri. Substrucţia a fost realizată dintr-un şir de bolovani de râu dispuşi pe un pat de mortar. Fundul gropii a fost identificat la o adâncime de 0,25-0,3 m. faţă de şirul de bolovani amintit, în pământul steril din punct de vedere arheologic.
G 67 – mormânt de inhumaţie copil (?). Localizare: S 9, c.2. În zona colţului creat de zidul Z 7 cu "platforma II" au fost identificate câteva fragmente şi oase din scheletul unui copil, fără a se putea distinge însă orientarea scheletului sau groapa mormântului.
Inventar: fragmente ceramice.
G 70 – mormânt de inhumaţie adult. Localizare: S 7, c. 1. Lungimea scheletului - 1,4 m (limitele gropii nu au putut fi sesizate). Orientare: E-V. Inventar: fragmente ceramice. Decedatul a fost aşezat în poziţie culcat pe partea stângă.
Morminte de incineraţie:
G 56 Localizare: S 7, c. 1. Dimensiuni: cca. 1 x 0,5 m. Orientare: aproximativ E-V. Inventar: opaiţ. Groapa mormântului se distinge destul de greu, ca o urmă de culoare brună conţinând pigmenţi de arsură şi urme de ceramică, în comparaţie cu contextul (37) aflat de jur-împrejur, de culoare gălbuie, fără urme materiale. Aproape jumătate din groapa mormântului este tăiată longitudinal de o groapă modernă.
G 60 - mormânt de incineraţie în cistă de cărămidă. Localizare: S 9, c. 4. Dimensiunile cistei pe interior: 1,7 x 0,8 m. Orientare: NV-SE. Inventar: fragmente ceramice. În interiorul cistei au fost descoperite câteva fragmente minuscule de oase calcinate şi puţine fragmente de vase ceramice, cel mai consistent fiind o parte dintr-un urcior din care s-a păstrat puţin mai mult de jumătate din partea lui inferioară. Vasul a fost depus aproape de capătul de sud-vestic al cistei la mijlocul distanţei dintre laturile lungi.
Cele cinci cărămizi care constituiau fundul cistei prezintă urme consistente de arsură. O parte din cărămizile de pe laturile cistei sunt sparte, fiind probabil refolosite. Părţile lipsă ale cărămizilor au fost suplinite pe alocuri cu cărămizi de lut compact, clar vizibile la răzuire.
G 63 - mormânt de incineraţie. Localizare: S 9, c. 6. Dimensiuni: 2 x 0,8 m. Orientare: E-V. Inventar: două turribula, vase ceramice. Pentru săparea întregului mormânt a mai fost deschisă o mică casetă adiacentă secţiunii S 9. Marginile gropii mormântului sunt foarte clar vizibile, groapa fiind "arsă ritual", ca o urmă continuă de cca. 0,02-0,03 m lăţime de culoare neagră, înspre interior, respectiv roşiatică, înspre exterior. Colţul nord-estic al gropii este tăiat de G 64. De asemenea, o parte din cadranul vestic al gropii mormântului este tăiat de groapa G 66. În această groapă au fost descoperite cărămizi întregi sau fragmente aparţinând iniţial mormântului G 63.
G 64 - mormânt de incineraţie. Localizare: S 8, S 9, c. 5-6. Dimensiuni: 1,5 x 0,7 m. Orientare: NE-SV. Cronologic, acest complex, este ulterior lui G 63, pe care îl taie.
G 68 - mormânt de incineraţie. Localizare: S 9, c. 4. Dimensiuni: 1,8 x 0,75 m. Orientare: E-V. Inventar: vase ceramice. În marginea nordică a mormântului, dar în exteriorul gropii, a fost descoperit un vas spart depus cu gura în jos. Marginile gropii mormântului sunt foarte clar vizibile, groapa fiind "arsă ritual", ca o urmă continuă de cca. 0,02-0,03 m lăţime de culoare neagră, înspre exterior, respectiv roşiatică, înspre interior. Această constatare este interesantă, de vreme ce în cazul mormântului G 63 urmele de culoare neagră şi roşiatică sunt înspre interior, respectiv înspre exterior. Această urmă este întreruptă în colţul sud-estic al mormântului de groapa G 62. Aceasta este cu probabilitate o groapă de jefuire, conţinând fragmente de cărămizi şi bolovani, care aparţinuseră mormântului. Pe fundul gropii mormântului a fost observat un strat relativ compact de arsură.
G 24 Localizare: S 8, c. 6 (investigat parţial în S 5/2002). Dimensiuni: cca. 2,4 x 1,4 m (dimensiunile sunt măsurate în funcţie de marginea exterioară a cistei, respectiv a gropii mormântului). Orientare: E-V. Inventar: fragmente ceramice3. În săpătura din acest an a mai fost dezvelită jumătatea vestică a mormântului. Mormântul a fost acoperit cu o lespede de piatră.
Complexe cu funcţionalitate diversă (gropi de jefuire sau complexe ţinând de practici funerare post-înmormântare):
G 59 Localizare: S 8, c. 2-4. Complexul este localizat la S de "platforma II", având dimensiuni de cca. 2,5 x 1,5 m şi o adâncime de aproximativ -0,40 m. În interiorul acestei gropi au fost descoperite o fibulă databilă la începutul secolului al II-lea, numeroase fragmente de ceramică, resturi de oase de animale şi cărbune.
G 61 (S 9, c. 1-2) - groapă de mari dimensiuni situată în proximitatea zidului Z 3.
G 62 (S 9, c. 4-5) – Colţul sud-estic al mormântului G 68 este întrerupt de groapa G 62. Aceasta este cu probabilitate o groapă de jefuire, conţinând fragmente de cărămizi şi bolovani, care aparţinuseră mormântului amintit.
G 66 (S 9, c. 6) – reprezintă groapa de jefuire a mormântului G 63, identificată doar parţial prin lărgirea secţiunii S 9. În umplutura acestei gropi au fost identificate cărămizi şi fragmente de cărămizi şi tegulae.
Platforma II (S 8, S 9, c. 1-2). A fost adosată zidului Z 3, având dimensiunile 2,4 m - E-V, şi aproximativ 2 m - N-S, anume înspre interiorul incintei A. Platforma este creată din bolovani de râu, acoperiţi de un strat compact de mortar, fiind parţial distrusă. În partea vestică a platformei a fost descoperit un fragment dintr-un monument.
În secţiunea S 7 a fost reluată cercetarea întreruptă în 2003, identificându-se alături de cele două morminte de inhumaţie şi cele două de incineraţie prezentate mai sus, alte elemente, unele anterioare cronologic faţă de morminte. Mai mult, în această zonă a putut fi stabilită o relaţie cronologică între unele morminte, constatându-se existenţa unei incinte desfiinţate la un moment dat. Au fost dezvelite două dintre limitele acestei incinte constituite dintr-un rând de pietre de râu legate cu pământ, având o lăţime de cca. 0,3 m. Mormântul G 58 este adiacent uneia dintre limitele incintei (Z 7), fiind probabil contemporane, cista fiind practic lipită de acest "zid". Zidul, orientat E-V, face probabil colţ cu cel identificat în 2003 (Z 6), având practic aceleaşi caracteristici. La intersecţia dintre cele două ziduri fusese descoperit mormântul G 52, care de altfel va distruge colţul creat de cele două ziduri. Deasupra mormântului G 58, alipit zidului Z 7, este suprapus de un alt mormânt G 47 descoperit, de asemenea, în campania din 2003.
Înspre nord paralel cu zidul Z 7 a mai fost descoperită o urmă (39) lată de cca. 0,3 m, având în consistenţă cărămidă pisată şi pe alocuri chiar fragmente de cărămidă, care străbate întreaga secţiune S 7 întrând în profilul de est. În dreptul peretelui P 16 şi de limita estică a zidului Z 7 a fost descoperită în mijlocul contextului (39) o groapă adâncă de cca. 0,3 m având un diametru de 0,25-0,3 m. Consistenţa acestei gropi este identică cu cea a contextului (39). Dunga (39) a fost întreruptă de mormântul G 58. Paralel cu acest context, la nord de el, a mai fost identificat un canal lat de cca. 0,2-0,3 m. În umplutura acestuia au fost descoperite fragmente ceramice şi bucăţi consistente de vase de sticlă. Şi acesta a fost întrerupt de mormântul G 58.
La capătul estic al zidului Z 7, perpendicular pe acesta, înspre S, a fost observată urma unui perete de lemn (P 16), având o lăţime de cca. 0,25-0,3 m. Acesta pare să facă colţ cu peretele P 15 care porneşte înspre vest. Urma gropii acestui perete se întrerupe după cca. 1 m. Deoarece peretele P 15 are o uşoară proiecţie înspre E, prin urmare se poate presupune că aceşti pereţi erau ridicaţi pe o talpă de lemn. Asta indică inclusiv adâncimea mică a acestor pereţi.
În colţul sud-vestic a secţiunii S 7 parţial în profilul sudic a secţiunii a fost identificată groapa unui alt perete P 14, având aproximativ aceeaşi consistenţă ca şi pereţii P 15 şi P 16. Tangenţial pe acest perete au fost observate urmele a două gropi de par cu un diametru de cca. 0,5 m. Şanţul de implantare al unui alt perete P 17, lat de cca. 0,2 m, a mai fost descoperit în colţul nord-estic al secţiunii S 7, fiind întrerupt de platforma I. Groapa acestui perete are o orientare E-V, fiind identificată pe o lungime de 0,8 m. La 0,3 m S de acest perete a fost observată urma unei gropi de par având un diametru de cca. 0,5 m, intrând parţial în profilul estic.
Măsurătorile topografice au fost realizate în campania în campania 2003 de către dl. Dorin Ursuţ (MNIT) în sistem de coordonate Stereo 70, fiind necesară coroborarea acestora cu planul GPS, realizat de MoLAS (Museum of London Archaeology Service) în anii 2000–20014.
În condiţiile în care vom putea avea acordul proprietarul terenului în cauză, obiectivele campaniei 2005 vor fi atât finalizarea cercetării incintei A, cât şi extinderea săpăturii în porţiunea cuprinsă între S 6 şi S 7, adică la V de incinta A, spre aşa-numitul "Mausoleu al Aureliilor"5.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes 1. F. Marcu, Virginia Rădeanu, O. Ţentea, Sarmizegetusa [Ulpia Traiana Sarmizegetusa]. Punct: La Cireş - Necropola Estică, CCA 2002, p. 275.
2. F. Marcu, Virginia Rădeanu, O. Ţentea, Sarmizegetusa [Ulpia Traiana Sarmizegetusa]. Punct: La Cireş - Necropola Estică, CCA 2003, p. 268.
3. ibidem, p. 267.
4. Rezultate parţiale publicate – W. Eck, Th. Lobüscher. Ein neuer Stadtplan der Colonia Ulpia Traiana Dacica Sarmizegetusa, în ZPE 137 (2001), p. 267-269.
5. Vezi F. Marcu, Virginia Rădeanu, O. Ţentea, Sarmizegetusa [Ulpia Traiana Sarmizegetusa]. Punct: La Cireş - Necropola Estică. CCA 2004, p. 452, pl. 62 A.
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu