Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Teliţa | Commune: Frecăţei | County: Tulcea | Site: Valea Morilor - La Hogea | Excavation Year: 2004

Excavation Year   2004
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Domestic
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Teliţa
Commune   Frecăţei
Site  Valea Morilor - La Hogea
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Baumann Victor-Heinrich Site director Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
National Arch. Record Site Code 160421.05
Report În punctul La Hogea, situat în vecinătatea sud-vestică a localităţii Teliţa, com. Frecăţei, jud. Tulcea, a fost cercetat, în cursul anilor 1982-1992, un complex meşteşugăresc roman din sec. IV p. Chr., specializat în prelucrarea şi arderea ceramicii utilitare. Cercetarea a acoperit aproximativ 85% din suprafaţa de 1 ha ocupată de întregul stabiliment, fără a reuşi să-i stabilească cu exactitate limitele de E şi de V. Au rămas neclare şi alte câteva probleme: sursa de apă, cariera de argilă şi numărul cuptoarelor rămase în funcţiune în cele două faze de folosinţă a stabilimentului.
Scoaterea la lumină a unor construcţii romane specifice activităţilor economice destinate producţiei ceramice, a făcut ca în anii 1994-1995 să se efectueze lucrări de consolidare a zidurilor de pe latura de N a complexului, şi de refacere a celui mai mare cuptor, destinat arderii materialelor ceramicii folosite în construcţii.
Complexul de pe Valea Morilor (cursul inferior al pârâului Teliţa) a intrat în literatura de specialitate în urma publicării lucrării monografice – Aşezări rurale antice în zona Gurilor Dunării. Contribuţii arheologice la cunoaşterea habitatului rural (sec. I–IV p. Chr.) apărută în 1995, în colecţia Biblioteca Istro-Pontica a ICEM Tulcea, s. Arheologie.
În scopul elucidării problemelor neclarificate de săpăturile anterioare, dar şi datorită nevoilor de refacere a zidăriei de piatră, după un deceniu de la ultimele lucrări de consolidare, am solicitat reînceperea cercetărilor în teren.
În paralel cu curăţarea suprafeţelor arheologice şi cu refacerea zidurilor prăbuşite, au fost deschise pe frontul de răsărit două secţiuni în sectorul "b", la N, şi una în sectorul "a", la S. Primele două secţiuni de control – S 25 şi S 26 au surprins limita răsăriteană a stabilimentului în ambele faze constructive, demonstrând, încă odată, extinderea spre N a acestuia în a doua jumătate a secolului al IV-lea p. Chr.
Secţiunea S 25 a fost adâncită în extremitatea estică până la –3 m; de la –1,45 m în stratul argilos de culoare bej-gălbuie. Acest fapt vine să precizeze că ansamblul răsăritean al complexului meşteşugăresc, în care se înscriu toate cuptoarele descoperite, a fost amplasat într-o zonă în care se putea extrage argila necesară producţiei ceramice.
Secţiunea S 27 a fost deschisă în vecinătatea de răsărit a cuptorului mare (Cp 3), pentru a controla o zonă în care părea posibilă amplasarea unui cuptor în faza a II-a constructivă. Secţiunea a fost adâncită până la –1,4 m, într-un strat de materiale reziduale provenite din activitatea cuptorului Cp 3.
Au fost descoperite trei monede de bronz în sectorul "b" şi două în sectorul "a". În curtina de S a pavilionului central, la nivelul primei faze constructive a fost descoperit un fragment de chihlimbar, un fragment folie de bronz şi un fragment de oală acoperit cu glazură verde-oliv. Restul materialului descoperit este reprezentat de ceramică în stare fragmentară, în general fragmente atipice.
Abstract other lang.
Abstract   In the location of La Hogea, situated to the south-west of the locality of Teliţa, Frecăţei commune, Tulcea county, during the years 1982-1992 we excavated a Roman workshop from the 4th century AD, specializing in processing and burning coarsewares. We excavated about 85% of the 1 ha area occupied by the entire place, without succeeding in specifying the east and west borders. Following the uncovering of some Roman constructions specific of the economic activities meant for pottery manufacturing, in the years 1994-1995 we carried out consolidation works at the walls on the north side of the complex, and rebuilt the larger fireplace, destined for burning pottery used in constructions. While clearing out the archaeological sites and rebuilding the fallen walls, we opened in the east part two trenches in sector "b", to the north, and one in sector "a", to the south. The first two control trenches - S25 and S26 revealed the east border of the place in both constructive phases, once again proving its extension towards the north during the second half of the 4th century AD. We uncovered three bronze coins, an amber fragment, a bronze sheet fragment and a pot sherd covered with green olive glaze. The rest of the material uncovered consists of fragmentary pottery, usually unspecific sherds.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu