Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Adamclisi | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2005

Excavation Year   2005
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Roman Period;
Late Roman Period;
Roman-Byzantine Period
Site Category
Defence;
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Fortified settlement;
Citadel;
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Adamclisi
Commune   Adamclisi
Site  Cetate
Site Sector Sector Poarta de Nord
Site name   Tropaeum Traiani
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bogdan Cătăniciu Ioana Sector director Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
National Arch. Record Site Code 60892.08
Report În perioada 12-22 septembrie am efectuat săpături arheologice la Adamclisi, sectorul Poarta de Nord. Din păcate timpul nu a fost favorabil şi nu am avut mâna de lucru necesară.
În program era să continuăm dezvelirea spre N a depunerilor târzii ca să avem o suprafaţă suficientă pentru a ne adânci în siguranţă pentru a investiga fundaţiile fortificaţiei timpurii. Este de reţinut că săpătura a fost întreruptă în 2002, când s-au dezvelit parţial resturile unui turn de incintă la adâncimea de 4,5 m. Cercetarea nu a fost posibilă atunci tocmai pentru că în suprafaţa cercetată au apărut mai multe asize de piatră. Orice adâncire necesita extinderea suprafeţei spre N. După o întrerupere de trei ani cercetarea a devenit şi mai periculoasă, existând riscul prăbuşirii profilelor asupra celor ce lucrează.
S-a efectuat o săpătură pe o suprafaţă de 7 x 7 m, realizată în trepte: 3 x 7 m la –1,20 m, 2 x 7 la –0,80 m şi 2 x 7 la –0,60 m.
S-a îndepărtat stratul de dărâmătură finală a cetăţii, în viitor trebuie să ajungem la nivelul roman timpuriu.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu