Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Adamclisi | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2005

Excavation Year   2005
Epoch
Latene;
Greek and Hellenistic;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Roman Period;
Late Roman Period;
Roman-Byzantine Period
Site Category
Defence;
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Fortified settlement;
Citadel;
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Adamclisi
Commune   Adamclisi
Site  Cetate
Site Sector Platou Est
Site name   Tropaeum Traiani
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Căpiţă Carol Sector director Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Ene Daniel Lucian Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
National Arch. Record Site Code 60892.08
Report Săpăturile arheologice din vara anului 2005 din punctul Tropaeum Traiani Platou Ests-au desfăşurat pe o durată de două săptămâni şi au implicat participarea a 12 studenţi din anul I şi II ai Facultăţii de Istorie a Universităţii Bucureşti.
Obiectivele acestei campanii au fost următoarele: precizarea rezultatelor campaniilor anterioare (la nivelul lămuririi stratigrafiei precizate până în acest moment şi la nivelul determinării apartenenţei culturale a diferitelor straturi); extinderea săpăturilor pe direcţia NE pentru precizarea suprafeţei aşezării.
Prin urmare, campania din acest an s-a axat pe exploatarea unor secţiuni deschise în anii anteriori (SVII, SIX) şi pe deschiderea unei noi secţiuni (S X).
Rezultatele pot fi rezumate astfel:
- la nivelul secţiunii SVII s-au precizat două gropi cu inventar relativ redus şi fragmentar, amândouă având gura la o adâncime de 1 m; cele două complexe au fost identificate la capătul de E al SVII, unul dintre acestea este păstrat şi in profil; prima groapa (cpl. 34) conţine chirpici şi multă cenuşă, cu fragmente rare şi relativ rulate de ceramică, ceea ce ne face să credem că avem de-a face cu o groapă de gunoi); după precizarea conturului gropii, la 1 m adâncime, s-a continuat cu secţionarea pe jumătate pentru stabilirea conturului în adâncime a gropii; la 1,60 m, adâncimea maximă atinsă în această campanie, groapa se lărgeşte puţin, dar nu prea mult, iar inventarul a rămas în bună măsura acelaşi (cu o excepţie, identificarea unor oase mici, probabil de pasăre);
- în cea de a doua groapă din SVII (cpl. 35), umplutura gropii a conţinut un număr mare de oase mari (foarte probabil vită), aflate între 0,80 şi 1 m; datorită sezonului ploios, excavarea acestui complex a fost amânată şi s-a procedat la conservarea in situ a acestuia;
- la nivelul secţiunii SIX, inventarul a fost disparat; în ciuda faptului că s-a ajuns la o adâncime de 0,76 m, inventarul a fost similar cu ceea ce a putut fi identificat în celelalte secţiuni (material amestecat, roman, getic şi elenistic), deci fără relevanţă stratigrafică; de notat este faptul ca nivelul de băltire identificat în practic toate secţiunile este aici foarte dur;
Noua secţiune (SX), cu dimensiunile de 2 x 10 m, a fost săpată până la adâncimea de 1,20 m. singurul element de interes este o posibilă groapă (între 0,70–1,00 m adâncime), care sparge nivelul de băltire.
De notat este faptul ca doar o parte a obiectivelor propuse au fost atinse în aceasta campanie datorită condiţiilor de climă.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu