Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Buneşti | County: Vaslui | Site: Dealul lui Bălan | Excavation Year: 1995

Excavation Year   1995
Epoch
Latene
Periods
Site Category
Domestic
Site Types
Fortified settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Vaslui
Locality   Buneşti
Commune   Buneşti-Avereşti
Site  Dealul lui Bălan
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bazarciuc-Teodoru Violeta Veturia Site director Muzeul Orășenesc Huși
National Arch. Record Site Code 162951.01
Report


Colectivul Muzeului din Huşi, a efectuat o săpătură de salvare în aşezarea geto-dacică din punctul "Dealul lui Bălan - Huşi". Staţiunea este situată pe un promontoriu la vest de oraş la o altitudine de 200 m. Cercetările de suprafaţă efectuate în anii anteriori au stabilit că aşezarea se întinde pe cca. 6 ha. Nu a putut fi cercetată decât parţial din cauza plantaţilor de viţă de vie care se întind, aproape, pe întreaga suprafaţă a aşezării.


În funcţie de situaţia din teren, s-au trasat 3 secţiuni cu orientarea NE-SV şi 2 casete. S-au descoperit resturile a două locuinţe de suprafaţă distruse. S-a recuperat mult material ceramic fragmentar, oase de animale şi câteva fragmente de amforă grecească ce au permis datarea nivelului de cultură în sec. IV - III a.Chr. Spre deosebire de alte staţiuni geto-dacice cercetate în zonă (Corni-Huşi, Buneşti), la "Dealul lui Bălan" nu au apărut unelte din fier iar numărul obiectelor din lut ars (fusaiole, calapoade pentru lustruitul ceramicii) este relativ redus, situaţie datorată şi imposibilităţii efectuării unei cercetări de durată.


În general, ceramica descoperită îşi găseşte, atât prin repertoriul formelor cât şi prin repertoriul motivelor decorative, analogii cu materialele ceramice prezente şi în alte staţiuni geto-dacice din sec. IV - III a.Chr.


Aşezarea de la "Dealul lui Bălan" completează repertoriul arheologic al descoperirilor geto-dacice din zona Huşilor 9.

Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu