Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: str. Aurel Vlaicu, nr. 20 (proprietar Nicolae Cojanu) | Excavation Year: 2005

Excavation Year   2005
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Late Medieval;
Modern
Periods
Roman Period;
Medieval Age;
Modern Age
Site Category
Defence;
Domestic
Site Types
Military habitation;
Camp;
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  str. Aurel Vlaicu, nr. 20 (proprietar Nicolae Cojanu)
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Drîmbărean Matei Site director Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.02
Report Ca urmare a cererii nr. 514/07.07.2005, către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 596/18.07.2005 înaintată MNUAI, în perioada 21-29.07.2005, a fost executată cercetarea arheologică în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul „construire locuinţe”.
Terenul în cauză este situat în Alba Iulia, str. Aurel Vlaicu nr.20, la cca. 200 m NNV de cetatea Vauban.
S-a urmărit cercetarea arheologică în vederea descărcării de sarcină istorică a perimetrelor a două clădiri cu destinaţie de locuinţe.
Sondajul stratigrafic executat în vederea executării studiului geotehnic, a scos în evidenţă faptul că zona a fost sistematizată pe verticală – depuneri de cca. 1-1,20 m – în timpul şi după ridicarea cetăţii Vauban – Alba Carolina. Având această informaţie, s-a luat decizia ca până la adâncimea de –1,20 m să se procedeze la evacuarea mecanizată a pământului sub supravegherea arheologică. Această abordare a vizat primul obiectiv cu o suprafaţă de 98 m2. Pe acest amplasament a fost executată săpătura mecanizată pe o suprafaţă S1 12 x 10 m până la adâncimea de –1,20 m faţă de profilul de NV al săpăturii.
De la acest nivel pe suprafaţa S1 au fost deschise cinci unităţi de săpătură notate C1…C5 fiecare cu dimensiunile de 3 x 2,5 m.
Pe al doilea obiectiv propus, cu suprafaţa de 47 m2, a fost trasată unitatea de săpătură notată C6, cu dimensiunile de 6 x 2 m, orientată pe direcţia SE-NV.
În unităţile de săpătură C1…C5, respectiv suprafaţa S1, situaţia stratigrafică este relativ unitară:
0 -0,10 m strat vegetal; -0,10 -0,30 m strat arător; -0,30 -0,90 m nivel umplutură epocă modernă şi contemporană; -0,90 -1 m nivel de călcare epocă romană corespunzător fazei a II-a a edificiilor de piatră; -1 -1,40 m nivel de umplutură epocă romană; -1,40 -1,50 m faza I a edificiilor din piatră; -1,50 -1,80 m nivel de umplutură epocă romană; -1,80 -2 m sol antic – humus; -2 -2,15 m nivel argilă (steril arheologic)
În unitatea de săpătură C6 stratigrafia se prezintă astfel:
0 -0,10 m strat vegetal; -0,10 -0,35 m strat arător; -0,35 -1,20 m nivel umplutură epocă modernă şi contemporană; -1,20 -1,30 m nivel de pardoseală locuinţă romană (faza a II-a a edificiilor de piatră); -1,30 -1,60 m nivel de umplutură (refacere fazele I-II); -1,60 -1,70 m start faza I a edificiilor din piatră; -1,70 -2 m nivel de umplutură (sub acesta se observă un nivel de călcare ce probabil corespunde fazei de lemn a aşezării de la Apulum); -2 -2,30 m sol antic (humus) – steril arheologic
Cercetarea arheologică de pe str. Aurel Vlaicu nr.20 ne oferă date interesante în special sub raport stratigrafic, în legătură cu evoluţia edificiilor de epocă romană existente în acest perimetru aflat în imediata apropiere a castrului Legiunea XIII Gemina (cca. 250 m NV). Putem spune că zona era destinată locuinţelor ce deserveau populaţia civilă în strânsă legătură cu elementul militar (canabae). În linii mari se observă că evoluţia acestei zone are similitudini cu cele două oraşe romane de la Apulum.
Un alt element stratigrafic important este legat de ridicarea cetăţii Vauban – Alba Carolina, când are loc o sintetizare pe verticală a zonei adiacente, nivelul de umplutură ajungând uneori până la 1,50 m înălţime.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu