Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: Dealul Furcilor, b-dul Încoronării, nr. 26 (proprietatea Hârceagă) | Excavation Year: 2005

Excavation Year   2005
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Medieval;
Modern
Periods
Roman Period
Site Category
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  Dealul Furcilor, b-dul Încoronării, nr. 26 (proprietatea Hârceagă)
Site Sector
Site name   Apulum II
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Borşan Tudor Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia, Institutul de Arheologie Sistemică
Breazu Marius Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia, Institutul de Arheologie Sistemică
Florescu Cristian Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia, Institutul de Arheologie Sistemică
Gligor Mihai Site director Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia, Institutul de Arheologie Sistemică
Maican Ionuţ Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia, Institutul de Arheologie Sistemică
National Arch. Record Site Code 1026.04
Report Suprafaţa cercetată se află situată în partea de SV a oraşului, în apropierea fortificaţiei Vauban, pe partea dreaptă a Bdului Încoronării, în sensul de urcare dinspre gară. Terenul în discuţie este încadrat de Cimitirul Eroilor şi de monumentul ridicat în memoria Răscoalei de la 1784, aflate la aprox. 325 m distanţă unul de altul, pe partea opusă a şoselei.
Obiectivul cercetării a fost eliberarea de sarcină arheologică a unei suprafeţe cu dimensiunile de 8 x 8 m, unde urmează a se dezvolta proiectul „extindere locuinţă”.
Istoricul cercetărilor pentru zona limitrofă menţionează o serie de descoperiri aparţinând atât epocii romane1, cât şi perioadei prefeudale2 şi medievale timpurii3.
Măsurătorile topografice în vederea determinării punctelor noi au fost efectuate cu sistemul GPS Leica SR 510. S-a folosit metoda statică de măsurare. Procesarea şi transcalculul datelor din sistemul WGS 84 în sistem de proiecţie naţional Stereo 70, au fost realizate cu software-ul Leica Sky-Pro 2.1. La culegerea detaliilor planimetrice şi altimetrice a fost utilizată staţia totală Leica TC302. Pentru detaliile planimetrice s-a apelat la metoda radierii, iar din punct de vedere altimetric s-a folosit metoda nivelmentului trigonometric la distanţă mică. Toate datele au fost măsurate şi raportate pe plan în sistem de proiecţie Stereo 70 şi sistem de referinţă Marea Neagră 1975, pe elipsoid Krassowsky4. Raportarea în plan şi redactarea planului topografic au fost realizate cu ajutorul soft-ului ArcGIS Desktop 8.35.
A fost trasată şi deschisă o unitate de cercetare, pentru verificarea stratigrafiei, numerotată SI/2005, având dimensiunile de 6 x 1,5 m. Menţionăm faptul că în perimetrul în care s-au desfăşurat cercetările arheologice au fost dezafectate mai multe dependinţe, dintre care amintim un cuptor pentru pâine. Resturile de arsură sunt vizibile pe întreaga suprafaţă cercetată. De asemenea, partea dinspre profilul vestic al acestei suprafeţe a fost cimentată pe o fâşie de aprox. 2 m lăţime, astfel că nu a mai putut fi sondată.
În urma cercetărilor, s-a putut constata că stratigrafia este deranjată în urma activităţilor umane moderne, cel mai probabil cu prilejul amplelor lucrări de edificare a cetăţii bastionare din sec. XVIII, situată în imediata apropiere. Ca în multe alte cazuri, au fost recuperate şi din această zonă materiale de construcţie, pentru a fi ulterior refolosite.6
Stratigrafia:
0 -0,15 m – strat de culoare roşiatică provenind de la o clădire contemporană dezafectată (cuptor);
-0,15 –0,75(0,80) m – strat cenuşiu cu resturi de materiale de construcţii, umplutură din perioada modernă;
-0,75(0,80) –1,90(1,95) m – strat de culoare maronie, amestecat cu pietriş, aparţinând epocii romane, sub care apare sterilul arheologic de culoare cenuşiu lutos.
Nivelul roman este dat de resturile unei construcţii. Astfel, au fost surprinse cu claritate pe profilele de N şi S, de la adâncimea de 1,30 m faţă de nivelul actual al solului, două traiecte de ziduri dispuse aproape paralel, orientate N-S, la o distanţă de aprox. 3,40 m unul faţă de altul. După secţionarea elevaţiei (cu o grosime de 0,60 m), s-au observat şanţurile de aprox. 0,65-0,70 m lăţime, cu un pat de balast pe fund. Zidurile au fost construite din pietre de râu, legate cu mortar pe bază de var. S-a constatat faptul că în bună măsură acestea au fost dezafectate, zidul dinspre profilul vestic fiind dislocat în totalitate. Direcţia de prăbuşire a zidurilor este de la V la E, aşa cum o dovedeşte cantitatea apreciabilă de elemente de construcţie (pietre de râu, cărămizi, tegule, pietriş) rezultate din dărâmare şi care au fost descoperite în această poziţie. Putem presupune că zidurile delimitau o încăpere de formă patrulateră, aparţinând construcţiei mai sus-amintite.
În interiorul zidurilor, a fost surprinsă la 1,70 m adâncime faţă de nivelul actual al solului, o depunere consistentă de var, ce reprezintă probabil resturile unei gropi de var. Stratul de var a fost străpuns de o groapă (numerotată G1), ce coboară până la aprox. 2,20 m adâncime pe profilul sudic, în care au fost descoperite o monedă de bronz, puternic corodată, resturile unei bârne de lemn, fragmente ceramice, materiale de construcţie, precum şi resturi osteologice de la un animal de talie mare.
O descoperire ce se impune a fi menţionată este depistarea la aprox. 0,95-1 m adâncime faţă de nivelul actual al solului a unui capitel, manufacturat din calcar, ce se încadrează în stilul doric „grecesc”.
În privinţa materialului ceramic, s-a constatat că cele mai multe fragmente provin de la veselă de gătit sau de la recipiente pentru lichide (amfore şi ulcioare). Nu există însă deosebiri tipologice între ceramica provenind din groapa G1 şi ceramica recoltată din nivelul de dărâmătură, fiind prezente aprox. aceleaşi tipuri de vase, forme locale caracteristice sfârşitul sec. II şi mai ales primei jumătăţi a sec. III p.Chr.
Pe baza materialelor arheologice descoperite, este probabilă o destinaţie civilă a edificiului surprins în săpătură.
Abstract other lang.
Abstract   The present study will show the main outcomes of the rescue excavations carried out at Alba Iulia, 26 Încoronării Blvd. The area under research is located in the southwestern part of the town, near the Vauban citadel. The remains of a building pointed to the Roman level. Two almost parallel wall lines, situated at approximately 3.40 m one from another, oriented north-south and having a ballast layer on the bottom were clearly observed in the northern and southern profiles at a depth of 1.30 m from the soil level. The walls (0.60 m thick) were built of river stones bound with lime mortar. We may presume that they delimited a quadrilateral room belonging to the above-mentioned building. A limestone capital belonging to the “Greek” Doric style was found at a depth of about 0.95 – 1 m from the soil level and it could be connected to the building remains found in the excavation. As for the pottery, most sherds came from pots and liquid containers (amphorae and pitchers), local shapes were typical of the end of the 2nd century and especially of the first half of the 3rd century AD. The archaeological excavations carried out at 26 Încoronării Blvd., although comprising a relatively small excavated area, depicts an occupation sequence that brings new information on the urban life of Municipium Septimium Apulense, the second Roman town.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu