Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Poşta Elan | Commune: Vutcani | County: Vaslui | Site: Dealul lui Ţugui | Excavation Year: 1995

Excavation Year   1995
Epoch
Bronze Age
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Vaslui
Locality   Poşta Elan
Commune   Vutcani
Site  Dealul lui Ţugui
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Mamalaucă Mircea Site director Muzeul "Vasile Pârvan", Bârlad
National Arch. Record Site Code 167062.01
Report


Muzeul "Vasile Pârvan" a organizat, la solicitarea Direcţiei Apelor Române - Filiala Iaşi, o campanie de săpături arheologice în apropierea satului Poşta Elan, comuna Vutcani, în punctul "Dealul lui Ţugui".


În urma cercetărilor întreprinse au fost descoperite două gropi menajere şi trei locuinţe din perioada de sfârşit a epocii bronzului, Cultura Noua. În secţiunea S I s-a descoperit o groapă menajeră de formă cilindrică având fundul plat; inventarul constă din câteva fragmente ceramice, oase de animale şi două jumătăţi din os rudimentar lucrate şi probabil mai puţin folosite. Pământul din groapă avea un aspect cenuşos. În perimetrul secţiunii S II au fost descoperite: o groapă menajeră (G II) şi o locuinţă (L I). Groapa menajeră avea forma unui cazan cu diametrul gurii mai mic decât diametrul fundului, care era puţin albiat. Din umplutura gropii s-a recoltat o cantitate relativ mare de oase de animal şi fragmente ceramice, iar de pe fundul gropii o cantitate apreciabilă de cărbune. În extremitatea estică a secţiunii S II s-a descoperit L I (9,5 x 7,5 m), orientată N-S. Inventarul locuinţei era destul de sărac şi consta din cinci unelte din os, un împungător din bronz, o cantitate apreciabilă de oase de animale şi mai multe fragmente ceramice. În partea de N-E a locuinţei s-au descoperit câteva fragmente provenind de la o vatră. În S III s-au descoperit alte două locuinţe, L II (6,5 x 4 m) şi L III (3,8 x 2,6 m), mult mai modeste ca suprafaţă şi inventar decât L I. L III se află la o distanţă de 2,5 m E de locuinţa L II şi conţine un strat de arsură gros de 15 cm. În afara perimetrului locuinţelor L II şi L III s-au găsit un fragment dintr-un os şi un fragment aparţinând unui topor din piatră. În zonă există mai multe locuinţe, dar din lipsa fondurilor nu au putut fi cercetate.

Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu