Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Bordeşti | County: Vrancea | Site: Biserica "Adormirea Maicii Domnului" | Excavation Year: 1995

Excavation Year   1995
Epoch
Latene;
Late Medieval
Periods
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Church
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Vrancea
Locality   Bordeşti
Commune   Bordeşti
Site  Biserica "Adormirea Maicii Domnului"
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bobi Victor Muzeul Vrancei, Focşani
Nicodei Aurel Muzeul Vrancei, Focşani
National Arch. Record Site Code 175448.03
Report Biserica fostei mănăstiri Bordeşti a fost construită între anii 1698-1699 având drept ctitor pe căpitanul Mănăilă, dregător al lui Constantin Brâncoveanu. Sondajul efectuat în anul 1995 a constat din trasarea unei secţiuni magistrale în partea de sud a axului longitudinal al bisericii cu 1=0,80 m în zona pridvor-pronaos-naos şi de 1 m în zona altarului. Adâncimea secţiunii a fost dată de adâncimea fundaţiei şi de stratul de pământ viu. S-au relevat următoarele date: zidurile exterioare ale bisericii, în zona pridvorului, au fundaţia cu l=1,44 m; zidul despărţitor, între pridvor şi pronaos, are fundaţia cu l=1,30 m şi cel dintre pronaos şi naos cu l=0,86 m. Fundaţiile sunt implantate pe 0,82 m în zona pridvorului şi respectiv, 1,22 m la zidul dintre naos şi pronaos. Partea inferioară a fundaţiei este realizată din cărămidă şi bolovani de râu; ea continuă cu zidărie din cărămidă cu dimensiunile de 2,6-2,65 x 13,5-14,5 x 4,5-5 m, folosind drept liant, în ambele cazuri, un mortar din var şi nisip. Postamentul mesei altarului, ca şi temelia iconostasului, au fost realizate post 1867 (monedă cu efigia regelui Carol I, 1867), urmare a unei răzuiri masive efectuată în această perioadă la interiorul bisericii. Lucrările de mai sus au fost, probabil, impuse de stadiul de degradare a monumentului (inclinare faţă de verticală). Biserica a cunoscut etape succesive de consolidare efectuate în cursul secolului XIX.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu