Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Babadag | County: Tulcea | Site: Dealul Cetăţuia | Excavation Year: 2005

Excavation Year   2005
Epoch
Hallstatt
Periods
Hallstatt;
Early Hallstatt
Site Category
Defence;
Domestic
Site Types
Fortified settlement;
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Babadag
Commune   or. Babadag
Site  Dealul Cetăţuia
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Ailincăi Sorin Cristian Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Jugănaru Gabriel Site director Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Stoian Viorel Muzeul Brăilei
Ţârlea Alexandra Clara Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Vernescu Mirela Muzeul Brăilei
National Arch. Record Site Code 159669.01
Report Situl este situat la cca. 2,5 km NE de oraşul Babadag, pe malul lacului cu acelaşi nume, la cca. 30 m stânga de vărsarea pârâului Tabana. Aşezarea locuită în vechime ocupa un promontoriu cu vizibilitate perfectă asupra lacului şi a zonei ocupate în prezent de oraş. Poziţia strategică este întărită şi de prezenţa văii probabil inundabile şi mlăştinoase în trecut, care permitea accesul doar prin partea de NV. Accesul devenea şi mai greu datorită construirii unei fortificaţii compuse dintr-un şanţ şi un val care o înconjurau. În prezent din aşezare se păstrează doar o porţiune îngustă orientată NV-SE, lungă de aprox. 200 m şi lată de 30 m, înălţimea falezei măsurând peste 20 m. Prăbuşirea tot mai rapidă a aşezării este determinată de creşterea apelor lacului Babadag care sapă în masivul promontoriu de loess.
Creşterea apelor lacului Babadag datorită ploilor de anul acesta şi a îndiguirii lacului în anii 60 au determinat o prăbuşire alertă a aşezării, chiar anul acesta s-a înregistrat o prăbuşire de aprox. 10 mp.
Cercetarea are un caracter sistematic, prima campanie arheologică a avut loc în 1962, continuând în anii 1963-1968, 1970-1971, 1973, 1976-1986, 1991-1996, 1999, 2001-2005. Materialele arheologice descoperite de păstrează la Muzeul de Istorie şi Arheologie din Tulcea şi în depozitele Secţiei de Tracologie a IAB, loc în care se păstrează şi arhiva S. Morintz.
Noţiunea de „cultura Babadag” a fost introdusă în literatura de specialitate de către S. Morintz, unul dintre reprezentanţii de seamă ai arheologiei româneşti din a doua jumătate a sec. XX, care în urma cercetărilor din aşezarea eponimă, a publicat o serie de rapoarte şi studii1, ce sunt considerate şi în prezent repere de bază în studierea primei epoci a fierului în SE României.
Cercetările recente începând cu anul 1996 au fost parţial valorificate într-o serie de rapoarte apărute în CCA şi diverse studii2.
Lipsa forţei de muncă în luna septembrie, în Babadag, ne-a determinat să folosim fondurile alocate cercetărilor pentru efectuarea unei noi ridicări topografice după standardele impuse de Comisia Naţională de Arheologie. Lucrările au fost făcute prin intermediul firmei autorizate în domeniu GEO TOPO SRL Tulcea iar planul topografic este în momentul de faţă supus aprobării OCOTA – Tulcea.
Abstract other lang.
Abstract   The site lies about 2.5 km north-east from the city of Babadag, on the edge of the lake by the same name, about 30 m left of the Tabana river mouth. The settlement inhabited in ancient times used to stretch over a promontory with a perfect view upon the lake and the area currently occupied by the city. The strategic position is strengthened also by the presence of the valley that must have been floodable and marshy in the past, and allowing the access only by the north-west part. The access became harder and harder due to the construction of a fortification made up of a trench and a vallum surrounding it. Currently only a narrow segment directed towards NW-SE is extant, about 200 m long and 30 m wide, and the cliff is over 20 m high. The ever quicker sinking of the settlement is determined by the increase in the Babadag Lake waters cutting into the loess promontory massif.
The increase in the Babadag Lake waters due to this year's waters and the building of the dams of the lake during the '60s determined a quick sinking of the settlement, as this year a falling of about 10 m2 was registered.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu