Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Capidava | Commune: Topalu | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2005

Excavation Year   2005
Epoch
Hallstatt;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Hallstatt;
Roman Period;
Roman-Byzantine Period;
Byzantine Period;
Middle Medieval Period
Site Category
Defence;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Camp;
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Capidava
Commune   Topalu
Site  Cetate
Site Sector
Site name   Capidava
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Alexiu Alexandru Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Constantin Nicolae Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Constantin Robert Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Covacef Zaharia Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Dobrinescu Cătălin Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Miron Costin Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Opriş Ioan Carol Site director Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Pinter Zeno-Karl Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Urduzia Claudia Complexul Muzeal Naţional "Astra" Sibiu
National Arch. Record Site Code 63063.01
Report În campania 2005 cercetările arheologice sistematice de la Capidava s-au desfăşurat – pe baza autorizaţiei de săpătură arheologică sistematică nr. 66/2005 - în trei sectoare intra muros şi alte trei sectoare extra muros, pe perioada lunilor iunie-septembrie, după cum urmează: Sectorul VI; Sectorul de est; Sectorul VII; Sectorul VIII extra muros; Sectorul X extra muros; Punctul „La Bursuci”.
În sectorul de est, săpăturile dr. Z. Covacef (MINAC) s-a concentrat asupra demontării dintre c. P.76-77 – Q.76-77; Q.76 – Q.75; Q.74 – Q.73; Q.73 – Q.72 şi P.74 – P.73. Acestora li se adaugă săpături în c. P. 73, P. 76-77 şi Q. 76-77, la adâncimi diferite, funcţie de diferitele amenajări medio-bizantine şi romano-bizantine întâlnite. În sectorul VI al cetăţii au continuat cercetările conf.dr. Ioan Carol Opriş (UB) asupra clădirii romane târzii din piatră legată cu mortar şi cu arază intermediară de cărămidă, descoperită în campania precedentă - S 1/2004 (dimensiuni 15 x 2 m), prilej cu care au putut fi obţinute noi date importante legate de traseul şi tehnica constructivă a edificiului. Au fost, mai departe, deschise alte trei careuri (cu dimensiunile de 5 x 5 m, respectiv Ş-T şi U 70). Cercetarea în ultimele careuri a urmărit cartarea şi înlăturarea elementelor de arhitectură medio-bizantină (bordeie), o nouă verificare a traseului valului şi şanţului aferente castelului roman târziu, toate având ca scop atingerea straturilor inferioare, de epocă romano-bizantină. În sectorul VII, cercetările lector dr. Costin Miron (ULBS) au fost reluate, după o întrerupere de un an, şi au avut ca scop clarificarea sistemului defensiv din colţul de SV al Castrului (colţul dinspre Dunăre, partea din amonte). Săpăturile s-au desfăşurat în zona aşa-zisului turn 8 (potrivit numerotării datorate lui Grigore Florescu) şi al curtinelor H şi I. În sectorul VIII extramuran(săpături coordonate de conf.dr. Zeno Karl Pinter, ULB Sibiu) cercetările s-au concentrat asupra continuării secţiunii stratigrafice magistrale începute în 2001 (perpendiculară pe latura de SE a zidului de incintă a cetăţii, curtina G), prin săparea unui al patrulea segment, respectiv secţiunea S4/2005 (cu lungimea de 10 m, iar lăţimea de 2 m). În sectorul X (Terme) coordonat de către specialiştii MA Mangalia (drd. Robert Constantin, drd. Nicolae Alexandru, Alexandru Alexiu), au fost reluate săpături mai vechi, iar scopul săpăturilor din campania 2005 a fost acela de obţinere de noi informaţii referitoare la evoluţia constructivă a edificiului termal, precum şi raportul acestuia cu edificiu B (Ed. B). În acest sens au fost curăţate vechile săpături ale lui Valeriu Cheluţă-Georgescu, practicându-se alte două noi secţiuni: S I - de 12 x 2 m, orientată N-S; S II - trasată la E de secţiunea veche curăţată de noi, cu un martor păstrat de 1 m şi cu dimensiunile 19 x 2 m, orientată N-S. În punctul „La Bursuci” (săpături drd. Cătălin Ionuţ Dobrinescu, MINAC) au fost cercetate în cursul campaniei din vara lui 2005 o suprafaţă - S IVb (6 x 4 m), alături de un sondaj - S VI (cu dimensiunile de 1 x 13 m). [Ioan C. Opriş]
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu