Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Capidava | Commune: Topalu | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2005

Excavation Year   2005
Epoch
Hallstatt;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Hallstatt;
Roman Period;
Roman-Byzantine Period;
Byzantine Period;
Middle Medieval Period
Site Category
Defence;
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Camp;
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Capidava
Commune   Topalu
Site  Cetate
Site Sector Sector VIII extramuran
Site name   Capidava
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Pinter Zeno-Karl Sector director Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Urduzia Claudia Complexul Muzeal Naţional "Astra" Sibiu
National Arch. Record Site Code 63063.06
Report Săpăturile desfăşurate în campania 2005 de către Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu în sectorul extramuran de la Capidava au fost realizate cu studenţi ai universităţii aflaţi în practica studenţească. Cercetările s-au efectuat în perioada 08.08.2005–21.08.2005, cu participarea a 16 studenţi de la cursurile de zi şi I.D.D. ai Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu” (din cadrul Universităţii „Lucian Blaga”), secţiile istorie, istorie-litere şi teologie-istorie. Au participat practic 11 studenţi din anii de studiu II-IV. În plus au participat 1 masterand, 1 doctorand şi 2 studenţi de la Universitatea din Leipzig. Cercetările s-au concentrat asupra continuării secţiunii stratigrafice magistrale începute în 2001 (perpendiculară pe latura de E a zidului de incintă a cetăţii), printr-un al patrulea segment, respectiv secţiunea S4/2005, având lungimea de 10 m, iar lăţimea de 2 m.
Campania anului 2005 în sectorul VIII extramuran al cetăţii romano-bizantine de la Capidava a urmărit continuarea sistemului de cercetare stratigrafică, proiectat împreună cu regretatul Profesor Radu Florescu şi început în campania 2001 cu un prim segment dintr-o secţiune magistrală, trasată perpendicular pe latura de SE a zidului de incintă (curtina G).
În campania acestui an, s-a abordat un al patrulea segment din această magistrală stratigrafică, respectiv secţiunea S4/2005, având lungimea de 10 m, iar lăţimea de 2 m. Zona abordată prin această secţiune a fost afectată de lucrările de prelevare a zidurilor fortificaţiei efectuate în sec. trecut şi de lucrările de conservare mai recente, acţiuni ce au deranjat partea superioară a stratigrafiei. Astfel, sub actualul sol vegetal, s-au conturat imediat câteva complexe arheologice. În c. 1, 2 şi 3, în partea de E a secţiunii, s-a conturat o aglomerare de pietre, cărămizi, ceramică, oase de animale şi urme de arsură. Ceramica descoperită în acest complex este amestecată: de la ceramica romană de bună calitate, până la fragmente de căldări de lut şi de vase borcan specifice sec. X p.Chr. Între aceste materiale a fost găsită şi o monedă romană de la Maximianus (286-305 p.Chr)-AE3 tip CONCORDIA MILITVM, emisă la Roma. La adâncirea secţiunii s-a constatat ca această aglomerare nefirească de materiale din diferite epoci, reprezintă umplerea voită a unei adânciri artificiale, probabil un şanţ de apărare ce nu îşi mai justifica necesitatea în sec. X, când zona se nivelează. Coborârea acestui şanţ a putut fi urmărită până la -1,80 m.
În c. 4 şi 5, s-au cercetat două amenajări ce par să reprezinte talpa de piatră a unor locuinţe de suprafaţă uşoare. Amenajările sunt realizate în tehnica zidului sec, din piatră legată cu lut. Cum în suprafaţa cercetată de noi au fost surprinse părţi prea mici ale acestor locuinţe, nu putem încă oferi o datare clară a acestora, sperând ca prin continuarea lucrărilor în campaniile viitoare să putem clarifica acest aspect.
Cercetările din acest an au fost documentate cu desene (profile şi grundriss-uri, desene ale materialului descoperit), respectiv fotografii digitale din cursul săpăturilor, care urmează să fie cuprinse în raportul final, ce urmează a fi publicat în paginile Cronicii săpăturilor arheologice din România – campania 2005.[Zeno Karl Pinter]
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu