Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Capidava | Commune: Topalu | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2005

Excavation Year   2005
Epoch
Hallstatt;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Hallstatt;
Roman Period;
Roman-Byzantine Period;
Byzantine Period;
Middle Medieval Period
Site Category
Defence;
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Camp;
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Capidava
Commune   Topalu
Site  Cetate
Site Sector Sector X (Terme)
Site name   Capidava
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Alexandru Nicolae Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Alexiu Alexandru Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Constantin Robert Sector director Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
National Arch. Record Site Code 63063.07
Report Scopul săpăturilor din campania 2005 în sectorul X (Terme) de la Capidava a fost acela de obţinere de noi informaţii referitoare la evoluţia constructivă a edificiului termal precum şi raportul acestuia cu edificiu B (Ed. B).
Circumstanţele şi datele obţinute din evaluări anterioare ale zonei: Termele prezintă cel puţin trei faze constructive, fiecare cu numeroase etape locale; se păstrează într-o stare de degradare avansată şi după modul de dispunere a unor dărâmături, pare că ultima distrugere s-a datorat unui cutremur (ipoteză R. Florescu). După dezafectarea lor ca terme, o parte a zidăriilor vechi a fost folosită în cadrul altui edificiu comportând un portic, edificiul B parţial nesăpat. De asemenea, bazinul de apă rece – frigidarium – era alimentat cu apă din exterior; această alimentare era probabil legată de un apeduct ce alimenta şi castrul.
Comentarii privind organizarea raportului: raportul prezintă rezultatele cercetărilor, descrierea secţiunilor trasate, stratigrafia, documentaţia topografică şi fotografică.
Edificiul termal este situat la E de castrul Capidava, cercetările efectuate până în 1992 de regretatul profesor Valeriu Georgescu, au dezvelit cca. 600 m2 din situl antic. Din informaţiile obţinute în urma cercetărilor arheologice, au rezultat: un releveu efectuat de arh. A Sion, trei profile stratigrafice, realizate de V. Georgescu, precum şi o înregistrare video a sitului realizată de V. Maxim în 1992. Nu există documentaţie scrisă.
Cercetarea din anul acesta a început prin identificarea elementelor constructive vizibile astăzi, şi suprapunerea lor pe planul de situaţie al termelor. Pentru realizarea unui documentar foto al situaţiei sitului din anul 1992, au fost digitalizate înregistrările VHS, după care am făcut capturi foto, tocmai pentru a identifica elementele constructive şi funcţionalitatea compartimentărilor edificiului.
În campania de anul acesta, a fost curăţată o secţiune veche, ultima secţiune de la E, în care a fost surprinsă limita zidului circular ce delimita caldarium, precum şi colţul unui edificiu (notat de noi Ed. B), care suprapune parţial edificiul termal.
Au fost trasate două noi secţiuni:
- S I, de 12 x 2 m, orientată N-S, la extremitatea vestică a zonei cercetate, cu martor de 1 m faţă de profilul vestic existent. În c. 1-2, la -0,50 m, au fost cercetate resturile a două trasee de ziduri, orientate NE-SV, cu un spaţiu între ele de 0,50 m. Zidurile sunt realizate din blochete de calcar legate cu pământ, talpa la -0,70 m. Funcţionalitatea celor două segmente de zidărie, în momentul actual al cercetării, nu poate fi identificată, eventuala legătură de edificiul termal fiind ruptă de intervenţii realizate în perioada medievală, fapt susţinut de descoperirea mai multor fragmente ceramice de perioadă medio-bizantină.
Caroul 3, în profilul estic al S I, la –1 m, au fost reperate resturile canalului de deversare, al cărui traseu E-V surprins în cercetările anterioare, face un cot spre S, deci spre Dunăre. Canalul care a fost realizat din blocaj de piatră, cu cuvetă din ţigle legate cu mortar, a fost distrus în S I. C. 3-6, remarcându-se până la o adâncime de 1 m printr-un nivel de dărâmătură – constituită din fragmente litice, tegulae (trei cu ştampile de legiune, două cu LEG V MAC şi una cu LEG XI CL, cartuş în tabula ansata), ce provine, probabil, conform planului săpăturii, zidăriei unui compartiment termal (poate apodyterium).
- S II, a fost trasată la E de secţiunea veche curăţată de noi, cu un martor de 1 m, cu dimensiunile 19 x 2 m, orientată N-S. La -0,70 m –0,80 m, a fost identificat un nivel de construcţie (refacere) constituit dintr-un strat continuu din fragmente litice şi mortar, nivel care suprapune un strat de arsură, identificat la -1 m –1,10 m, în capătul de S al secţiunii. Nivelului de refacere îi corespund: în c. 5-7, pavajul realizat din dale de calcar; în c. 6-7 resturile unui sistem de aducţiune, constituit dintr-un bazin rectangular, realizat din blochete de calcar (cu lăţimea de 1 m), şi dintr-un canal realizat din ţigle legate cu mortar. Cuveta canalului este la -0,55 m, iar limita superioară a bazinului la -0,20 m, faţă de nivelul actual de călcare.
Pavajul din c. 5-7, a fost afectat de un mormânt de inhumaţie (M2). Scheletul orientat E-V, întins pe spate, craniul la V, mâinile pe piept, picioare întinse, cu lungimea de cca. 1,70 m, a fost descoperit la -0,90 m faţă de actualul nivel de călcare, fără inventar funerar. În caroul 5 a fost descoperit un alt mormânt (M1) de inhumaţie, la -1,20 m, scheletul orientat E-V, cu lungimea de 1,40 m, cu craniul la V, mâinile pe piept, aflat într-o stare avansată de degradare şi fără inventar funerar.
În c. 9-10, la -0,30 m, a fost surprins traseul unui zid cu orientare NE-SV, păstrat pe două asize, zid ce pare a fi pandantul unui zid din Ed. B, edificiu care astfel, prin identificarea de anul acesta, capătă noi proporţii.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu