Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Enisala | Commune: Sarichioi | County: Tulcea | Site: Peştera | Excavation Year: 2005

Excavation Year   2005
Epoch
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Late Roman Period;
Roman-Byzantine Period
Site Category
Defence;
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Citadel;
Grave
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Enisala
Commune   Sarichioi
Site  Peştera
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Iacob Mihaela Site director Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Nuţu George Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Paraschiv Eugen Dorel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
National Arch. Record Site Code 161197.02
Report Săpătura, nefinalizată încă, s-a desfăşurat în lunile februarie–martie 2005 şi a avut caracter de salvare. Zona cercetată – un mic promontoriu din lut, cu pantă accentuată S–N şi terminată abrupt spre lacul Babadag – se află la cca. 70–100 m E de fortificaţia romană târzie din punctul Peştera.
Fortificaţia amintită este situată pe un promontoriu stâncos care intră în lacul Babadag. La S şi la E aceasta este întărită cu şanţ care, mai ales în partea estică, se observă şi astăzi foarte bine, iar la N şi la V suprapune direct marginile abrupte ale platoului, făcând inutilă dublarea sistemului de apărare cu şanţ.
Primele menţiuni ale fortificaţiei din punctul Peştera au fost făcute la sfârşitul sec. XIX de către P. Polonic. Cele două călătorii ale acestuia (în noiembrie 1897 şi aprilie 1898) au prilejuit importante observaţii asupra sitului, completate de o hartă în care era localizat acesta, precum şi mica fortificaţie romano-bizantină din punctul Palanca – situat la o distanţă de cca. 1,5 km şi de câte un plan pentru fiecare. Polonic observase, în interiorul cetăţii, „construcţii din zid”, iar incinta, după spusele locuitorilor care săpau după piatră, avea 1–1,5 m lăţime. Ulterior, până la studiul lui Al. S. Ştefan din anul 19771 informaţiile despre cetăţile de la Enisala s-au limitat la o serie de semnalări.
Săpătura, efectuată prin trei secţiuni (două perpendiculare pe panta platoului şi una paralelă cu acesta), a dus la identificarea unui singur strat de cultură de perioadă romano-bizantină2 şi a patru morminte de inhumaţie din aceeaşi perioadă (unul de adult şi trei de copii), trei dintre acestea fiind amenajate cu tegulae. Toate mormintele au fost descoperite în partea inferioară a terasei.
Abstract other lang.
Abstract   The excavations, not yet finalized, went on in February – March 2005 and were rescue ones. The excavated area lies about 70 – 100 m east of the late Roman fortification in the location of Peştera.
The excavations that were carried out through three sections (two perpendicular on the slope of the plateau and one parallel to it), led to the identification of a single culture layer from the Roman-Byzantine period and of four inhumation graves from the same period (an adult and three chidren), three of which have tegulae. All the graves were discovered in the lower part of the terrace.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu