Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Goleşti | Commune: Bălileşti | County: Argeş | Site: Silişte | Excavation Year: 2005

Excavation Year   2005
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Argeş
Locality   Goleşti
Commune   Bălileşti
Site  Silişte
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Croitoru Costin Muzeul Judeţean de Istorie Galaţi
Măndescu Dragoş Site director Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti
National Arch. Record Site Code 13427.03
Report La mijlocul lunii noiembrie 2005, MJ Argeş a executat un sondaj de verificare în punctul Silişte, pe proprietatea Vasile Ceauşescu. Punctul sondat se află la aprox. 500 m V de râul Bratia (afluent de pe partea dreaptă al Râului Târgului), pe un teren uşor mai înălţat în raport cu zona înconjurătoare, imediat la V de şoseaua Băjeşti-Slănic şi la S de proprietatea Gheorge Dimulescu. Terenul respectiv este ocupat, de obicei, cu culturi agricole (cereale). Punctul de pornire al acestui sondaj a fost reprezentat de marea cantitate de fragmente ceramice preistorice şi romane aflate în colecţia prof. Dan Dimulescu din localitate, despre care posesorul lor susţinea că proveneau din punctul amintit, fiind descoperite cu mai bine de trei decenii înainte, în timpul construirii casei familiei Gheorge Dimulescu. De asemenea, am fost informaţi de proprietarul colecţiei că zona fusese ulterior vizitată de către fostul director al Muzeului din Câmpulung, Flaminiu Mârţu, însoţit de Vlad Zirra, care confirmaseră caracterul antic al descoperirilor.
Sondajul a constat din două secţiuni de 15 x 1 m, orientate N-S, având drept scopul evidenţierea stratigrafiei şi reperarea eventualelor situri din care ar fi provenit importanta cantitate de material ceramic. Rezultatele au fost, mai degrabă, negative. Deşi secţiunile au fost amplasate la mai puţin de 30 m S de locul în care ar fi fost descoperite acum treizeci de ani fragmentele ceramice, cantitatea de material recoltată în urma săpăturilor noastre a fost infimă. Această situaţie poate fi explicată, cel puţin parţial, prin nivelările masive ale terenului, efectuate cu buldozerele, prin 1978-1981 de fostul CAP Bălileşti, nivelări care au avut ca rezultat bulversarea şi distrugerea eventualelor nivele arheologice. După spusele localnicilor, tot în acea perioadă s-a procedat la aducerea unor cantităţi importante de pământ şi pietriş pentru umplerea unei viroage naturale. Fiind informaţi despre aducerea acestor cantităţi suplimentare de pământ, am adâncit săpătura până la –2,5 m.
Stratigrafia se prezintă astfel: sol actual negru (0,40 m); nivel cu pământ amestecat cu pietriş şi humă (0,80 m); straturi succesive de humă şi nisip amestecat cu pietriş (sol viu, de la –1,2/–1,3 m). Nu a fost evidenţiat decât în unele locuri, pe profil la –1/–1,1 m, un slab nivel arheologic, bulversat şi discontinuu, reprezentat de un strat subţire (cca. 0,10 m grosime), din care au fost recoltate rare fragmente ceramice la roată, în general atipice, dintr-o pastă fină, bine frământată şi arsă oxidant, uniform, probabil de factură romană, precum şi un fragment dintr-o piesă de fier, nedeterminabilă. Deşi sondajul nu a avut rezultate încurajatoare, nu este, totuşi, exclus ca în punctul Silişte să fi existat o locuire de epocă romană, la numai câţiva kilometri V de traseul limesului transalutan. [Dragoş Măndescu]
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu