Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Ip | County: Sălaj | Site: Din jos de fântână (traseul Autostrăzii Transilvania, sector 3C, km. 1+000 – 1+300) | Excavation Year: 2005

Excavation Year   2005
Epoch
Hallstatt;
Early Medieval
Periods
Hallstatt;
Early Medieval Period
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Sălaj
Locality   Ip
Commune   Ip
Site  Din jos de fântână (traseul Autostrăzii Transilvania, sector 3C, km. 1+000 – 1+300)
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Băcueţ-Crişan Dan Site director Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
Matei Alexandru Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
National Arch. Record Site Code 141731.04
Report Obiectivele urmărite în această campanie au fost salvarea vestigiilor arheologice aflate pe traseul Autostrăzii Transilvania şi verificarea stratigrafiei sitului.
Cercetările au fost desfăşurate în luna noiembrie, lucrându-se în condiţii meteo destul de dificile (temperatura scăzută).
În anul 2005 în situl de la Ip „Din jos de fântână” aflat pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania, pe Tronsonul 3C, Jud. Sălaj (Km. 1+000 – 1+300) au fost săpate două secţiuni şi o casetă notate: S1/2005, S2/2005 şi Cas. 1/2005.
Secţiunea S1/2005
Din punct de vedere stratigrafic a fost evidenţiată următoarea situaţie:
- nivel de culoare cenuşie-negricioasă (arat) cu grosime de 0,20-0,30 m;
- depunere uniformă sterilă aluvionară mâloasă de culoare cenuşie cu o grosime ce variază între 0,10 m şi 0,25 m;
- steril arheologic de culoare cenuşie-maronie.
Secţiunea a fost trasată la Km 0+970 al Autostrăzii (tronson 3C jud. Sălaj), perpendicular pe traseul acesteia. Dimensiunile secţiunii au fost de 25 x 2 m. Din această secţiune nu au fost recoltate materiale arheologice şi nici nu au fost identificate complexe arheologice.
Secţiunea S2/2005
Din punct de vedere stratigrafic a fost evidenţiată următoarea situaţie:
- nivel de culoare cenuşie-negricioasă (arat) cu grosime de 0,25-0,30 m;
- depunere uniformă sterilă aluvionară mâloasă de culoare cenuşie cu o grosime ce variază între 0,40 m şi 0,70 m;
- nivel de culoare neagră (compact) cu o grosime de 0,15-0,25 m, în care au apărut materiale arheologice;
- steril arheologic de culoare cenuşie-maronie.
Secţiunea a fost trasată la Km. 1+100 al Autostrăzii (tronson 3C jud. Sălaj), perpendicular pe traseul acesteia. Dimensiunile secţiunii au fost de 50 x 2 m. Din nivelul de culoare neagră au fost recoltate mai multe fragmente ceramice şi o cute din piatră pentru ascuţit.
Fragmentele ceramice sunt atipice, provin de la vase lucrate cu mâna dintr-o pastă degresată cu nisip amestecat cu pietricele. Culoarea acestora variază de la brun-deschis la gălbui-cărămiziu. Cutea din piatră este de formă aprox. dreptunghiulară, având toate suprafeţele finisate (dimensiuni: lungime 11 cm, lăţime 3 cm).
În această secţiune au fost identificate două complexe arheologice notate C1/2005 şi C2/2005.
Cpl.C1/2005
Complexul (cercetat parţial) a fost surprins la adâncimea de 1 m, între m. 18,80 şi m. 21,20. Acesta porneşte de la baza nivelului negru cu material arheologic, se adânceşte în sterilul arheologic până la –1,12 m (are fundul uşor alveolat).
Din complex au fost recoltate foarte puţine fragmente ceramice. Acestea sunt în general atipice cu excepţia a două fragmente. Primul fragment ceramic are suprafaţa exterioară de culoare neagră şi decorată cu caneluri late. Al doilea fragment provine probabil de la o strachină şi este prevăzut cu un buton uşor aplatizat.
Cpl. C2/2005
Complexul (cercetat parţial) a fost surprins la adâncimea de 0,90 m, între m. 13,60 şi m. 16,60. Acesta porneşte de la baza nivelului negru cu material arheologic, se adânceşte în sterilul arheologic până la –1,35 m (are fundul alveolat).
Din complex au fost recoltate foarte puţine fragmente ceramice. Acestea sunt în atipice şi provin de la vase lucrate cu mâna. Culoarea ceramicii variază de la cărămiziu deschis la brun închis cu pete negricioase. Pasta a fost degresată cu nisip amestecat cu pietricele mari.
Cas. C1/2005
Din punct de vedere stratigrafic a fost evidenţiată următoarea situaţie:
- nivel de culoare cenuşie-negricioasă (arat) cu grosime de 0,25-0,30 m;
- depunere uniformă sterilă aluvionară mâloasă de culoare cenuşie cu o grosime ce variază între 0,42 m şi 0,61 m;
- nivel de cultură de culoare neagră (compact) cu o grosime de 0,16-0,24 m.
- steril arheologic de culoare cenuşie-maronie.
Cas. a fost deschisă paralel cu secţiunea S2/2005 (cu un martor între S2/2005 şi Cas. C1/2005 de 0,40 m), pe latura de E a acesteia în dreptul m. 36-42. Dimensiunile casetei au fost de 6 x 2 m. Din nivelul de culoare neagră au fost recoltate câteva fragmente ceramice mici atipice.
Din păcate a fost cercetată o suprafaţă mică a sitului (162 m²). Întreaga suprafaţă cercetată arheologic a fost excavată manual.
După primele cercetări putem preciza că situl arheologic de la Ip Din jos de fântânăeste plasat pe malul drept al unui fost braţ al râului Barcău, actualmente secat. Datorită acestui fapt, nivelul de cultură (arheologic) este acoperit de o depunere aluvionară groasă de culoare cenuşie.
Din nivelul de cultură negru au fost recoltate puţine fragmente ceramice atipice, ceea ce îngreunează atribuirea culturală şi cronologică.
Fără să avem suficiente elemente de datare pentru complexul C1/2005, puţinul material arheologic recoltat şi în special fragmentul ceramic decorat cu caneluri, susţin datarea acestuia în Hallstat. Aceleaşi dificultăţi în ceea ce priveşte datarea complexului C2/2005. Posibil ca acesta să aparţină evului mediu timpuriu (sec. VII-VIII?).
Abstract other lang.
Abstract   This paper presents the results of the rescue excavations conducted in November 2005, in the settlement at Ip "Din jos de fântână" (Sălaj county). The settlement is located on the area of the Transylvania Motorway (Braşov-Borş). This year we discovered here only two features. One dates to the Hallstatt period and the second probably to the Early Middle Ages.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu