Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Livezile | County: Alba | Site: Baia | Excavation Year: 1996

Excavation Year   1996
Epoch
Bronze Age
Periods
Bronze Age
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Livezile
Commune   Livezile
Site  Baia
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Ciugudean Horia Site director Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 5176.01
Report Aşezarea şi cimitirul tumular din puncul "Baia" se află situate cca. 2 km spre vest de satul Livezile, pe o creastă stâncoasă ce formează versantul drept al văii Aiudului. Continundu-se investigaţiile din anii precedenţi, în anul 1996 s-a executat o secţiune pe terasa de pe panta sudică a dealului, care a furnizat atât informaţii de natură stratigrafică cât date privind extinderea spre nord a aşezării. S-a identificat un singur nivel de locuire, cu o grosime de cca. 0,30 m, care suprapune solul viu, aflat în această zonă la doar 0,40-0,50 m adâncime. Din cuprinsul stratului de cultură provin numeroase fragmente ceramice, unelte din os, precum şi fragmente de idoli zoomorfi.
În afara cercetărilor din aşezare a fost investigat un al doilea tumul cu mantaua din bolovani de calcar, având diametrul de cca. 9 m şi înălţimea maximă de 0,55 m. În cuprinsul său au fost dezvelite trei morminte, dintre care două de inhumaţie şi unul de incineraţie. M 1, situat aproximativ în zona centrală a movilei, cuprindea un schelet depus în poziţia chircită pe partea dreaptă, direct pe suprafaţa stâncii native şi orientat VNV-ESE. M2, slab conservat, cuprinde un schelet orientat aproximativ N-S, depus printre bolovanii din mantaua tumului. M3, aflat tot în zona centrală, era un mormânt de incineraţie,
oasele calcinate fiind depuse direct pe solul antic, destul de dispersate, lângă ele aflându-se fragmentele unui vas de micidimensiuni, care însă n-a putut fi reconstituit, datorită slabei sale stări de conservare.
Atât aşezarea cât şi cimitirul de la Livezile "Baia" aparţin perioadei de debut a bronzului timpuriu din Transilvania, când elementele Coţofeni târzii sunt înglobate într-un nou orizont cultural, la care participă masiv comunităţi din spaţiul extracarpatic.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu