Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Meteş | County: Alba | Site: Piatra Peşterii | Excavation Year: 1996

Excavation Year   1996
Epoch
Bronze Age
Periods
Bronze Age
Site Category
Domestic
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Meteş
Commune   Meteş
Site  Piatra Peşterii
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Ciugudean Horia Site director Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 5586.01
Report Aşezarea preistorică este amplasată pe malul stâng al văii Albinei într-o zonă în care au fost dezgolite prin eroziune un grup de stânci calcaroase, pe vârful celei mai impozante dintre ele aflându-se un platou oval, prielnic locurii. Platoul este mărginit pe trei părţi de pereţi abrupţi, la baza cărora curge valea Albinei, singura zonă de acces fiind latura nordică, care continuă cu o pantă domoală.
Continuându-se cercetările din anii precedenţi (1994-1995) în anul 1996 săpăturile s-au concentrat în zona sudică a platoului, unde se constatase cea mai intensă locuire. Aici au fost deschise două secţiuni (S.IB şi S.IV) precum şi o casetă, care au furnizat importante observaţii stratgrafice şi un bogat material arheologic.
Stratul de cultură, având o grosime medie de cca. 0,60-0,80 m cuprinde două nivele de locuire aparţinând fazei Coţofeni III, suprapuse de un nivel aparţinând bronzului timpuriu. Surprinderea colţului unei locuinţe de suprafaţă aparţinând culturii Coţofeni în S.IV, cuprinzând un bogat material ceramic ne-a determinat să deschidem o casetă pentru dezvelirea integrală a locuinţei. Ocupând o suprafaţă de cca. 6 metri pătraţi, locuinţa se prezenta sub forma unei suprafeţe acoperite cu bulgări masivi de chirpic, cu amprentele structurii lemnoase (pari şi nuiele împletite). În colţul NV au fost descoperite un număr de cinci râşniţe de gresie, întregi sau fragmentare. Atât printre bucăţile de chirpic aparţinând pereţilor prăbuşiţi şi locuinţei, cât şi sub el, au fost descoperite numeroase vase întregi sau întregibile, majoritatea ornamentate în tehnica "împunsăturilor succesive". O formă aparte o reprezintă un vas având două proeminenţe în formă de potcoavă, perforate vertical, având analogii mai ales în zona sudică a Banatului.
Materialul aparţinând bronzului timpuriu este în întregime fragmentar, el putând fi încadrat într-un facies cultural specific zonei SV transilvănene. Se impune continuarea cercetărilor şi în anii următori, ele urmând şi în cimitirul contemporan aşezării.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu