Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Pianu de Jos | County: Alba | Site: Cleje | Excavation Year: 1996

Excavation Year   1996
Epoch
Bronze Age
Periods
Bronze Age
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Pianu de Jos
Commune   Pianu
Site  Cleje
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Ciugudean Horia Site director Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 6235.02
Report În anul 1996 au fost executate primele sondaje în aşezarea preistorică situată la marginea S-V a localităţii Pianu de Jos, pe locul numit "Cleje". Datorită prezenţei culturilor agricole, zona investigată s-a aflat spre periferia sudică a aşzării, unde stratul de cultură are o grosime relativ redusă (0,40-0,50 m), partea sa superioară fiind deranjată de arături. În cadrul secţiunii practicate, au fost descoperite fragmente ceramice aparţinând Hallstattului mijlociu (cultura Basarabi) precum şi ceramică specifică culturii Wietenberg. Cele mai interesante descoperiri le reprezintă însă o serie de materiale ceramice, decorate cu striuri şi impresiuni textile, databile la sfârşitul perioadei timpurii a epocii bronzului. În asociere cu ele a fost găsită şi o bucată de metal topit (cupru sau bronz) având încrustate pe suprafaţa sa fragmente de cărbune. Ea reprezintă o dovadă certă a exploatării zăcămintelor cuprifere, semnalate în literatura de specialitate în zona văii Pianului. Această descoperire impune continuarea cercetărilor în punctul respectiv, în vederea îmbogăţirii cunoştinţelor privind exploatarea şi prelucrarea metalelor neferoase în zona S-V a Transilvaniei la începutul epocii bronzului.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu