Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Sibişeni | Commune: Vinţu de Jos | County: Alba | Site: Deasupra Satului | Excavation Year: 1996

Excavation Year   1996
Epoch
Bronze Age
Periods
Bronze Age
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Sibişeni
Commune   Vinţu de Jos
Site  Deasupra Satului
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Andriţoiu Ioan Site director Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 8835.01
Report Pentru elucidarea problemelor legate de epoca bronzului şi începutul epocii fierului, au fost continuate, în acest an, săpăturile de pe şantierul arheologic de la Sibişeni - "Deasupra Satului" (comuna Vinţu de Jos). Au fost executate două secţiuni (S VII şi S VIII), de 20 x 1,50 m, orientate S-N, înspre limita nordică a staţiunii. A fost evidenţiată existenţa şi în această zonă o locuire aparţinând culturii Wietenberg, Fazele II-III. În S VIII, pe botul terasei a fost surprinsă şi o locuire aparţinând bronzului final, cultura Noua. Este cel mai vestic punct al purtătorilor acestei culturi în spaţiul intracarpatic.
Deosebit de important este faptul că locuirea de aici documentează succesiunea şi, parţial, simbioza culturală Wietenberg - Noua, element deosebit de important pentru definirea trăsăturilor etapei de început a bronzului târziu din acest spaţiu.
Aceste rezultate, pe care le putem socoti de excepţie pentru problematica urmărită, impun continuarea săpăturilor pe acest şantier şi în 1997.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu