Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Şeuşa | Commune: Ciugud | County: Alba | Site: La cararea morii | Excavation Year: 1996

Excavation Year   1996
Epoch
Neolithic;
Bronze Age;
Hallstatt;
Latene
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Şeuşa
Commune   Ciugud
Site  La cararea morii
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 1124.01
Report La punctul numit "La cărarea morii" din hotarul satului Şeuşa (comuna Ciugud), săpăturile au avut un caracter de salvare,
zona fiind afectată de exploatările carierei de bentonită, începute încă din 1986. Pentru o primă etapă, a fost abordată
latura de N-V a carierei, în care se distingea un strat de cultură cu o grosime variabilă, între 0,30-2,50 m.
S-a aplicat o metodă adecvată unei astfel de cercetări, constând din taluzări parţiale şi secţiuni de sondaj. Observaţiile
stratigrafice şi materialele scoase la lumină, atestă existenţa în acest punct a unor secvenţe cultural-cronologice,
începând cu cultura Criş (mai precis o fază timpurie a acestei culturi), urmată de locuiri distincte aparţinând epocii
bronzului (îndeosebi gropi), Hallstattului, perioadei Latène clasice (dacice), suprapuse de o locuire din epoca romană,
aparţinând probabil, unei vilae rusticae. Acestei ultime locuiri îi sunt asociate şi materiale sporadice din evul mediu
timpuriu. Considerăm necesară continuarea cercetărilor, pentru a lămuri, pe de o parte întinderea aşezărilor şi locuirilor, iar
pe de altă parte intensitatea acestora "în interior", în zona staţiunii încă neafectată de exploatarea de bentonită.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 



Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu