Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Radovanu | County: Călăraşi | Site: Gorgana a doua | Excavation Year: 2005

Excavation Year   2005
Epoch
Bronze Age;
Hallstatt;
Latene
Periods
Late Bronze Age;
La Tène
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Rural settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Călăraşi
Locality   Radovanu
Commune   Radovanu
Site  Gorgana a doua
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Comşa Alexandra
Constantin Cristina
Lungu Simona
Mecu Laurenţiu
Mocanu Andrei Cosmin
Morintz Alexandru
Schuster Cristian
Semuc Cătălina
Şerbănescu Done
National Arch. Record Site Code 104760.07
Report S-au continuat cercetările arheologice în situl arheologic de la Radovanu, reprezentativ pentru sfârşitul epocii bronzului, când în zonă a evoluat civilizaţia Radovanu şi pentru cea de-a doua epocă a fierului aici a fost o aşezarea de tip davă, din perioada clasică, sec. II-I a.Chr.
Cercetările arheologice au fost reluate în acest punct în anul 2004 cu scopul cercetării în suprafaţa a staţiunii şi reconstituirii dinamicii habitaturilor de la sfîrşitul epocii bronzului şi din perioada sec. II-I a.Chr. În această campanie a continuat cercetarea unor complexe arheologice descoperite în secţiunile XXII–XXIV din anul 2004, iar pentru cercetarea în întregime a unor complexe de locuire a fost deschisă secţiunea XXV, paralelă cu secţiunile XXII-XXIII. Secţiunea XXV are lungimea de 34 m şi lăţimea de 2 m. În această secţiune au fost studiate două complexe de locuire geto-dacice, care aparţin cel de-al doilea nivel. Locuinţele construite în sistemul tradiţional din paiantă, aveau pereţii lutuiţi şi spoiţi cu o substanţă gălbuie. Preţioase observaţii s-au făcut asupra modului cum a fost amenajat spaţiul pe care s-a construit una dintre locuinţe. În prima etapă s-a îndepărtat molozul existent de la construcţii mai vechi şi astfel s-a ajuns sub nivelul de călcare, iar apoi terenul a fost nivelat cu un strat de lut galben adus, gros de 0,10-0,15 m, peste care s-a realizat o podea lutuită cu un strat gros de 0,03–0,05 m. În carourile 5 şi 15 ale secţiunii S XXV au fost descoperite două vetre decorate realizate pe un postament din lut b ătut. Vatra din caroul 5 (suprafaţa păstrată 1,20 x 1,10 m) prezenta un decor cu şnurul simplu în cruce. A doua vatra, cea din caroul 15 (suprafaţa păstrată 1,10 x 1,40 m) era prevăzută cu şnur dublu dispus în diagonală, fiind orientat pe direcţia punctelor cardinale. Această vatră suprapunea parţial o alta, nedecorată, situată la 0,25 m sub. Ambele vetre cu descor se aflau în afara locuinţelor.
În secţiunea XXIV, în caroul nr. 3 a mai fost descoperit un chiup din epoca geto-dacică, care se află într-o stare precară de conservare.
Au mai fost studiate şi alte complexe arheologice geto-dacice, majoritatea dintre ele fiind gropi menajere. Gropile din epoca geto-dacică au formă cilindrică sau tronconică, iar umplutura lor se compune din pietre de calcar, moloz de chirpici, bucăţi de vatră, cenuşă, oase de animale şi puţine fragmente ceramice. Din complexele arheologice din epoca geto-dacică cercetate s-au recolatat mai multe vase întregi sau întregibile, modelatoare de vase, râşniţe plate, fusaiole, un cosor de fier, o cataramă de bronz, o fibulă fragmentară, o mărgică de sticlă decorată cu „ochi”, un fragment de oglindă din material alb, o drahmă emisă de oraşul Apollonia şi căteva fragmente de vase elenistice de import.
În secţiunea XXIII, la adâncimea de 1,40 m a fost interceptată parţial o locuinţă din epoca bronzului, care va fi studiată în campanile viitoare prin deschiderea unei noi suprafeţe. În secţiunile XXII-XXIII au fost interceptate şi studiate 9 gropi menajere din epoca bronzului. Aproape toate gropile din epoca bronzului studiate sunt de formă tronconică, au diametrul de peste 3 m şi ajung la adâncimi de peste 4 m de la nivelul actual de călcare. Umplutura lor se compune din multă cenuşă, fragmente de chirpici, oase de animale şi fragmente ceramice. Din aceste complexe au fost recoltate 5 lame de silex, un pumnal de os, dăltiţe de os, un topor fragmentar din piatră şi fusaiole.
Din complexele arheologice din epoca geto-dacică cercetate s-au recolatat mai multe vase întregi sau întregibile, modelatoare de vase, râşniţe plate, fusaiole, un cosor de fier, o cataramă de bronz, o fibulă fragmentară, o mărgică de sticlă decorată cu ,,ochi”, un fragment de oglindă din material alb, o drahmă emisă de oraşul Appolonia şi câteva fragmente de vase elenistice de import.
Abstract other lang. Im Jahr 2005 wurden die Grabungen in Radovanu-Gorgana a doua, die sich zum Ziel das bessere Kennen der Ansiedlungsdynamik der hier ansässigen spätbronzezeitlichen und getischen der klassischen Zeit Gemeinschaften setzten, weitergeführt.
Die Aufmerksamkeit des archäologischen Teams wendete sich den Schnitten XXII-XXIV (die 2004 begonnen wurden) und der neuen Grabungsfläche XXV. In dieser letzten konnten die Überreste zweier getischen, dem zweiten Niveau angehörenden Häuser, teilweise analysiert werden. Weiter sind fünf Feuerherde, zwei mit schnurverzierte Linien, und mehrere Abfallgruben entdeckt worden.
Die bronzezeitlichen Radovanu-Kultur ist durch ein ebenerdiges Haus und neun Abfallgruben, die meisten von diesen von grossen Ausmassen waren, vertretten. Die Gruben sind doppelkegelstumpfförmig, mit einem Durchmesser manchmal von 3 m, und ereichen eine maximale Tiefe von 4 m.
Sowohl aus der getischen, die zwei Niveaus hat, als auch in der spätbronzezeitlichen Schicht, genauso wie aus deren Häusern und Gruben konnte eine beträchtliche Menge von Keramik, leider meistens nur fragmentarisch, der fachmännischen Analyse unterbreitet werden. Den Geten gehörten auch Münzen (der Stadt Apollonia), eiserne Objekte (Messer, Gürtelschnallen, Hacken usw.) und Tongegenstände (Spinnwirtel, Keramikglätter, Miniaturvogelidol), während der Bronzezeit Silexklingen und Knochenartefakte.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu