Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Radovanu | County: Călăraşi | Site: Gorgana a doua | Excavation Year: 2005

Excavation Year   2005
Epoch
Bronze Age;
Hallstatt;
Latene
Periods
Late Bronze Age;
La Tène
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Rural settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Călăraşi
Locality   Radovanu
Commune   Radovanu
Site  Gorgana a doua
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Comşa Alexandra
Constantin Cristina
Lungu Simona
Mecu Laurenţiu
Mocanu Andrei Cosmin
Morintz Alexandru
Schuster Cristian
Semuc Cătălina
Şerbănescu Done
National Arch. Record Site Code 104760.07
Report Utilajul litic descoperit în campania 2005
Campania desfăşurată în anul 2005 a adus în atenţia colectivului de săpătură un număr de 6 piese din silex şi alte roci.
Cele cinci piese din silex sunt toate de tip lamă şi prezintă pe faţa superioară desprinderi anterioare predeterminate paralele (4) şi subparalele (1). O singură lamă a fost descoperită într-o groapă atribuită pe baza conţinutului (ceramică) epocii bronzului, celelalte patru fiind scoase la suprafaţă din stratul de cultură situat la adâncimi cuprinse între 1,30 şi 1,50 m, care aparţine, de asemenea, bronzului final, cultura Radovanu.
Lungimile lamelor variază între 7 şi 13 cm, iar lăţimile meziale între 3 şi 4 cm. Din cele cinci lame doar una este neretuşată, celelalte prezentând toate retuşe.
Lama neretuşată prezintă un bulb proeminent, talon faţetat şi pe faţa inferioară o convexitate aproape de zona mezială, rezultată în urma unui accident de debitaj.
Lama descoperită în groapă are aplicate pe latura stângă retuşe directe, continui, abrupte, lamelare, în timp ce latura dreaptă este caracterizată de retuşe inverse, discontinui, scurte. Bulbul piesei este proeminent, talonul faţetat, iar pe faţa superioară conservă cortex, fiind astfel printre primele lame desprinse din nucleu.
A treia lamă are bulbul proeminent, talonul faţetat şi prezintă pe latura stîngă retuşe directe, continui, abrupte, lamelare, în vreme ce pe latura opusă retuşele sunt discontinui, directe, scurte, solzoase.
Următoarea lamă este un fragment mezial ce prezintă doar pe una din laturi retuşe inverse, continui, scurte, razante, solzoase. La unul din capete lama prezintă o troncatură dreaptă. Trebuie să menţionăm faptul că pe latura retuşată se remarcă lustru rezultat probabil în urma utilizării ei la tăiatul cerealelor.
Ultima lamă, de fapt tot un fragment mezial, este retuşată pe ambele laturi, însă pe una din ele prin aplicarea de retuşe discontinui. Pe această latură retuşele sunt directe, abrupte şi paralele, iar pe cealaltă ele sunt directe, razante, marginale, solzoase. Pe latura caracterizată de retuşe continui fragmentul de lamă prezintă- ca şi cel precedent- lustru datorat utilizării lui în procesul de culegere a cerealelor.
În ceea ce priveşte materia primă trebuie spus că cele două lame ce prezintă lustru sunt realizate dintr-un silex de bună calitate, omogen, de culoare maronie, provenit cel mai probabil din platforma balcanică , ceea ce arată că între populaţiile de la nord şi sud de Dunăre se realiza un schimb de materii prime. Silexul din care au fost realizate celelalte trei piese este neomogen, cu impurităţi, are culoarea bej-maroniu şi provine probabil din Dobrogea.
Ultima piesă este un fragment de topor realizat probabil dintr-un şist silicios de culoare neagră. Piesa are o lungime de 7,5 cm şi o lăţime mezială de 4 cm. Gaura pentru înmănuşare are un diametru de 2 cm şi este realizată la o distanţă de 4,5 cm de partea activă. Datorită unei intense utilizări partea activă este puternic afectată.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu