Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Oradea | County: Bihor | Site: Cetate | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Late Medieval
Periods
Site Category
Defence
Site Types
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Bihor
Locality   Oradea
Commune   mun. Oradea
Site  Cetate
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Marta Doru Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea
Rusu Adrian Andrei Site director Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
National Arch. Record Site Code 26573.01
Report Studiul resturilor faunistice. Luminiţa Bejenaru, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi
Materialul arheozoologic din Cetatea Oradea, care face obiectul prezentului studiu, provine din trei secţiuni efectuate în anul 1994, cronologic fiind reprezentată perioada secolelor XII-XVII.
Materialul faunistic a fost examinat separat pentru fiecare structură arheologică delimitată, făcîndu-se însă şi unele caracterizări globale.
Determinările specifice au stabilit prezenţa mai multor specii de peşti, păsări şi mamifere; majoritatea resturilor fiind de provenienţă menajeră. Predominante sunt mamiferele, îndeosebi cele domestice.
Analizele somatoscopice, biometrice şi statistice conduc spre aprecieri de ordin morfologic, ecologic şi economic ale eşantionului reprezentat.

Cetatea Oradea
Cercetarea arheologică s-a concentrat asupra aripii de sud-est a vechiului palat episcopal pentru finalizarea cercetării acestei zone a vechii cetăţi orădene.
În cursul cercetărilor a fost bine pusă în evidenţă o fortificaţie de pământ cu palisade, refăcută de două ori. Locuirea aferentă este compartimentată stratigrafic pe două etape. Cea mai veche este însoţită de ceramică de import bizantină, decorată cu smalţ. În al doilea nivel a fost cercetată o locuinţă de suprafaţă cu material ceramic, osteologic şi numismatic foarte bogat şi cu cuptor exterior.
În vederea nivelării terenului pentru construcţia celei dintâi aripi a palatului episcopal, au fost aduse diferite materiale din preajma catedralei distruse de tătari în 1241 (fragmente de plăci de marmură, frescă, obiecte de podoabă).
S-au identificat dimensiunile exacte ale aripii palatului respectiv, cu amenajările interioare păstrate ori modificate (compartimentări, piloni centrali, podele etc.). S-a identificat de asemenea, urma unei porţi amenajate în exteriorul palatului, la îmbinarea cu cea de-a doua aripă principală. Materialele arheologice aferente funcţionării palatului sunt puţine. Remarcăm printre cele deosebite fragmente de sticlărie şi un mic cep de bronz bine datat în secolul al XV-lea. De asemenea, în straturile de umplere au apărut fragmente de cahle cu nişe, corespunzătoare aceleiaşi perioade istorice.
Materialul litic este ilustrat îndeosebi de câteva piese aparţinătoare catedralei de secol XIV (friză ori cornişă şi profile trasate pe blocuri nelucrate) şi altele renascentiste. Din punct de vedere al bogăţiei materialului arheologic mărunt (piese numismatice, mici piese de bronz, obiecte de os, sticlă şi ceramică de diverse tipuri şi epoci), campania 1994 a fost cea mai bogată de până în prezent.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu