Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Pânceşti | County: Bacău | Site: Cetăţuia | Excavation Year: 1996

Excavation Year   1996
Epoch
Neolithic;
Latene
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Bacău
Locality   Pânceşti
Commune   Pânceşti
Site  Cetăţuia
Site Sector
Site name   Tamasidava
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Căpitanu Viorel Complexul Muzeal "Iulian Antonescu", Bacău
Ursachi Vasile Muzeul de Istorie Roman
National Arch. Record Site Code 24196.01
Report S-a procedat la reluarea cercetărilor în secţiunile II, III, IV şi V din zona fortificaţiei unde săpăturile n-au putut fi încheiate din cauza timpului nefavorabil, cu care ocazie, s-a recoltat o mare cantitate de ceramică din epoca geto-dacă sec. I a. Chr. - p. Chr. dar şi din epoca bronzului, cultura Monteoru. Pe acropolă, acolo unde se află cetăţuia propriu-zisă, au fost trasate încă două secţiuni, care au fost notate cu S {XLI} şi S {XLII}. Prima secţiune cu lungimea de 22 m x 6 m se află în partea de est a acropolei şi este perpendiculară pe S I/1968.
În această secţiune, începând cu caroul 1 şi până în caroul 12, imediat sub stratul vegetal, au apărut urme de la locuinţele de suprafaţă aparţinând ultimului nivel de locuire, care se datează în sec. I-II p. Chr.
Astfel, în S XLI în carourile 1 şi 2 s-au conturat mai multe locuinţe de suprafaţă între adâncimile de - 0,20 - 0,30 m, cu mult chirpic şi resturi de podină. Alte două locuinţe s-au conturat în carourile 7 şi 8, tot la -0,20 m şi tot pe suprafeţe mici. Urmează încă două locuinţe, în carourile 9 şi 10, la aceeaşi adâncime la care au apărut şi celelalte. O concentrare de chirpic şi pământ ars a apărut în caroul 10, la -0,20 - 0,30 m. În carourile 6 - 7, la adâncimea de 1,35 m, a fost descoperită o locuinţă de suprafaţă cu o vatră ovală cu diametrul de 0,60 m care aparţine epocii bronzului, cultura Monteoru, Faza IC3. În această secţiune au mai fost descoperite 13 vetre de foc, dintre care, 5 aparţin epocii geto - dacice şi 8 epocii bronzului, cultura Monteoru. Pe măsură ce am înaintat cu săpăturile până la adâncimea de 1,80 - 2,00 m, în plin strat de cultură, s-a descoperit o mare cantitate de ceramică, în majoritate geto - dacică, dar şi de import, ce datează din secolele II-I a. Chr. - I p. Chr. Cu ocazia săpăturilor, au fost descoperite şi câteva vase întregibile din categoria: vase - borcan, fructiere, ceşti - opaiţe, strecurători, căni, dar şi câteva obiecte din fier şi bronz cum ar fi: piroane, cuţite, cosoare, un fragment de frigare, 2 fibule etc. Cea de a doua secţiune S XLII a fost săpată în întregime în campania anului 1996 şi are dimensiunile de 16 x 6 m. La adâncimile de - 0,20 m - 0,30 au apărut urme sporadice de la locuinţele de suprafaţă, în mare parte deranjate de lucrările agricole, şi care constau din chirpic ars până la roşu, fragmente ceramice, oase de animale şi resturi de podină de la locuinţele de suprafaţă, de la începutul secolului II p. Chr. Stratul de cultură geto - dacic din această secţiune are o grosime de 0,80 - 1,00 m, iar cel aparţinând culturii Monteoru de 0,40 - 0,60 m. Se cuvine să precizăm că zona de vest a acropolei a fost locuită pe toată suprafaţa, mai intens începând cu sfârşitul secolului I a. Chr. şi în tot sec. I p. Chr. şi începutul sec. II p. Chr. Dintre descoperirile mai importante menţionăm: câteva vase - borcan, ceşti - opaiţ, cupe cu două torţi, vase de provizii, amfore romane în stare fragmentară etc. În această secţiune s-au conturat un număr de 18 gropi la 1,70 m - 1,85 m, cu adâncimile ce variază între 1,80 - 2,60 m. în care s-au descoperit ###
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu