Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Adamclisi | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2006

Excavation Year   2006
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Site Category
Defence
Site Types
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Adamclisi
Commune   Adamclisi
Site  Cetate
Site Sector Sector CII
Site name   Tropaeum Traiani
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Barnea Alexandru Site director Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Lungu Liviu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Papuc Gheorghe Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
National Arch. Record Site Code 60892.08
Report În cadrul campaniei arheologice din anul 2006, întreprinsă în sectorul CII al cetăţii Tropaeum Traiani, în perioada 11-29 septembrie, au fost extinse săpăturile în amintitul sector, prelungindu-se spre V cele două secţiuni existente, săpate în campaniile anterioare, şi deschizându-se o nouă secţiune, cu l = 2 m, pe toată lungimea sectorului (aproximativ 15 m).
În secţiunea nouă, ca şi în prelungirile secţiunilor mai vechi, a apărut obişnuitul material ceramic din ultima epocă de fiinţare a cetăţii, ca şi câteva resturi (foarte mărunte) din piese de sticlă şi de metal.
Dar la suprafaţă, completând firesc zidurile descoperite în campaniile anterioare, au apărut ziduri solide, din piatră de calcar legată cu mortar, de grosime medie: 0,75-0,80 m.
Astfel, rezultatul campaniilor se constituie într-o construcţie de epocă târzie (temeliile ei), de dimensiuni apreciabile (aprox. 10,20 x 12,30 m2), cu latura lungă orientată E-V şi cale de acces lată de 1,80 m, pe latura lungă de N. Pe interiorul laturii de S şi lipite perpendicular de ea, la cca. 2 m distanţă una de cealaltă, există două „elemente constructive” din piatră de calcar şi şist, late de 0,60 m şi de lungime 0,80 m. În exteriorul construcţiei, tot pe latura lungă de N, în colţul de V, a apărut şi un rest de pavaj din piatră de calcar, ca şi o bază de coloană (d: aprox. 0,60 m), căzută lângă pavaj.
Totodată, lipit de latura (lungă) din S, pe lungimea de aprox. 8,50 m, am descoperit un alt zid, aparţinând unei construcţii vecine, care obligă săpăturile viitoare să se orienteze spre S, în suprafaţa ipoteticului edificiu.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu