Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: str. Pavlov nr. 4 (proprietar Andrei Dragomir) | Excavation Year: 2006

Excavation Year   2006
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Medieval;
Modern
Periods
Modern Age
Site Category
Defence;
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  str. Pavlov nr. 4 (proprietar Andrei Dragomir)
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Ciugudean Horia Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.02
Report Ca urmare a dosarului nr. 627/09.08.2006 depus la DCCPCN Alba şi înaintat de această instituţie către MNUAI, înregistrat sub nr. 28.08.2006, în perioada 11-26 octombrie 2006 s-au efectuat cercetări arheologice preventive, conform contractului de cercetare arheologică nr. 1323/03.10.
Terenul aflat în proprietatea lui Dragomir Andrei, este amplasat pe str. Pavlov nr. 4, iar beneficiarul urmează să construiască obiectivul „locuinţă familială”, fiind situat la cca. 400 m N de fortificaţia Vauban de la Alba Iulia. Obiectivul supus cercetării nu se află în zona de protecţie a fortificaţiei.
Având în vedere informaţiile stratigrafice înregistrate cu ocazia executării unei cercetări arheologice preventive pe o proprietate învecinată (str. Avântului nr. 26), s-a procedat la decopertarea mecanică a stratului de depuneri moderne până la adâncimea de cca. 0,70 m pe amplasamentul viitoarei construcţii. După această primă etapă, s-a procedat la răzuirea manuală a suprafeţei respective, pentru punerea în evidenţă a eventualelor complexe arheologice. S-a reuşit astfel conturarea a 10 gropi de morminte, care au fost apoi cercetate integral.
Prin taluzarea malului de SE al zonei excavate s-a putut constata următoarea situaţie stratigrafică:
- 0,00 -0,25 m nivel vegetal;
-0,25 -0,65 m nivelul de culoare maronie, cu materiale arheologice (fragmente de ţigle, rare fragmente ceramice), în poziţie secundară, rezultat probabil al amenajărilor din perioada modernă (sec. XVIII-XIX);
-0,65 -0,85 m nivel de culoare maroniu-gălbuie, cu sporadice fragmente ceramice romane şi oase de animale;
-0,85 m - strat de argilă gălbuie, steril arheologic;
În zona amplasamentului locuinţei familiale de pe str. Pavlov nr. 4 au fost identificate un număr de 10 morminte de inhumaţie depuse în sicrie de lemn, de la care s-au mai păstrat urmele de lemn putrezit şi piroane de fier. Mormintele sunt orientate V-E (capul la V), cu mici deviaţii şi sunt lipsite de orice inventar funerar. Gropile mormintelor au deranjat un strat de cultură din perioada romană, din care provin fragmente ceramice, o monedă de bronz din perioada dinastiei Antoninilor şi un capăt de curea din bronz, piesă tipică echipamentului soldaţilor romani. În suprafaţa cercetată nu au fost identificate complexe de locuire aparţinând perioadei romane, dar ele există probabil în vecinătate, având în vedere fragmentele de olane şi cărămizi descoperite în strat.
Mormintele aparţin unui cimitir din perioada sec. XVIII-XIX, care apare figurat pe hârţile din perioada modernă ale oraşului Alba Iulia spre N de cetate.
Abstract other lang.
Abstract   In October 2006, a rescue excavation was made in the northern part of Alba Iulia, on Pavlov street no. 4. Ten burials with wooden coffins were discovered, as well as some Roman finds (a bronze coin and a strap-end) from the 2nd – 3rd c. A.D. The burials belong to a cemetery from the 18 th - 19th centuries.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu