Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Tăşad | Commune: Drăgeşti | County: Bihor | Excavation Year: 1996

Excavation Year   1996
Epoch
Neolithic;
Hallstatt;
Latene
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Bihor
Locality   Tăşad
Commune   Drăgeşti
Site  
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Cheregi Florica Universitatea Oradea
Dumitraşcu Sever Universitatea Oradea
Pop Speranţa Muzeul Judeţean Satu Mare
Roșu Marinel Universitatea Oradea
Sărac Nicolae Universitatea Oradea
National Arch. Record Site Code 29387.01
Report I. Neolitic

S-a săpat o casetă în partea de vest a secţiunii magistrale pentru a se controla zona din preajma "atelierului de piese din obsidian", unde s-au conturat trei nivele de depuneri arheologice: a) ceramică neolitică de factură Criş - Starcevo (?); b) ceramică neo - eneolitică de tipul cu torţi unghiulare aparţinând grupului Bucovăţ - Suplacu de Barcău şi c) un strat de depuneri Coţofeni - Sac din perioada de tranziţie (N - B).

II. Hallstatt A1.
În continuare a fost cercetată zona presupusă a centrului de modelat ceramică (?), săpându-se două secţiuni perpendiculare pe secţiunea magistrală, în continuarea celor săpate în anul 1995. Depunerile antropogene (0,80 m) indică existenţa unei alveolări în topografia platoului pe dealul "Cetăţeaua". Au fost descoperite: fragmente ceramice HaA1: ceramică cu două feţe (neagră în exterior şi cărămizie în interior), rebuturi de la cuptoarele de ars vase chihlimbar şi grafit cu urme evidente de folosire la lustruirea vaselor. Se remarcă un al doilea complex de cult? constând din depunerea într-o groapă în jurul unei urne centrale, a altor şase vase mari (printre care şi o strachină mare cu buza faţetată şi un bol cu
picior), două căni cu toarte supraînălţate, un prâsnel (fusaiolă) şi a unor fragmente ceramice de la alte vase.

III."Incinta sacră" a aşezării dacice
În continuarea săpăturilor din anul 1995 s-a săpat o singură casetă, situată la vest şi perpendiculară pe secţiunea magistrală (din cauza terenului acoperit cu ferigă şi boscheţi). Au fost descoperite - distrusă de o mare groapă a cercetărilor de comori şi parţial de fosta carieră de piatră - rămăşiţele unor construcţii din lemn, cu pereţii lutuiţi, în care s-a descoperit ceramica dacică (cu mâna şi la roată) şi câteva fragmente de la un echipament de luptător (un fragment de sabie?, un fragment de vârf de lance?, un fragment ce pare a indica un umbo?). Construcţia se află în imediata apropiere a celei descoperite în anii anteriori şi continuarea săpăturilor - de salvare - credem că vor conduce în final la descoperirea unui complex relativ nedistrus total de gropile căutătorilor de comori, pentru elucidarea sensului separării, printr-un val şi un şanţ, a acestei "incinte sacre" de restul aşezării dacice de pe platoul dealului "Cetăţeaua" de la Tăşad.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu