Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: Dealul Furcilor (proprietatea Elena Dora Rus, str. N.Labiş f.n.) | Excavation Year: 2006

Excavation Year   2006
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Roman Period;
Early Medieval Period;
Late Medieval Period
Site Category
Defence;
Domestic;
Industrial
Site Types
Urban settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  Dealul Furcilor (proprietatea Elena Dora Rus, str. N.Labiş f.n.)
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Inel Constantin Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.12
Report În perioada 20-30 octombrie 2006 s-au efectuat cercetări arheologice preventive, conform contractului de cercetare arheologică nr. 1391/17.10.2006.
Terenul aflat în proprietatea lui Rus Elena Dora, este amplasat pe str. Nicolae Labiş f.n., iar beneficiarul urmează să construiască obiectivul “locuinţă familială”, fiind situat la cca. 300 m V de monumentul dedicat martiriului lui Horia, Cloşca şi Crişan. Obiectivul supus cercetării se află în zona oraşului roman Municipium Septimium Apulense.
În vederea descărcării de sarcină arheologică au fost realizate cinci unităţi de săpătură amplasate pe suprafaţa destinată realizării obiectivului sus-menţionat, care au următoarele dimensiuni: S1 - 19 x 1m, S.2 - 10 x 1 m, S3 - 10 x 1 m, S4 - 5 x 4 m, S5 - 20 x 3 m. La S1 au mai fost deschise două casete mari, pentru cercetarea complexelor arheologice descoperite, respectiv C1 - 5 x 5,5 m şi C2 - 5 x 5 m.
Stratigrafia parcelei investigate ne prezintă două situaţii diferite, sesizabile cumva şi prin faptul că jumătatea nordică a parcelei este sensibil mai joasă decât jumătatea sudică, aceasta din urmă fiind la cota terasei mari Dealul Furcilor.
Astfel, în zona unde este propusă realizarea locuinţei familiale stratigrafia ne-a arătat o locuire medieval-timpurie destul de consistentă, şi un steril care apare la cca.-0,75m. Aici materialul arheologic roman apare sporadic, fiind prezent în parte şi ca resturi de material de construcţie roman refolosit la locuinţele medievale.
Au fost descoperite următoarele complexe arheologice: două locuinţe medieval timpurii (L1 şi L2), respectiv şapte gropi de provizii sau menajere (G1-G7). Locuinţa medievală L1 este de plan rectangular, şi are o încăpere prevăzută cu un cuptor casnic, plasat la colţul de S şi care are gura în interiorul locuinţei, iar bolta sa în exteriorul acesteia. Tot în această încăpere mai există încă două vetre interioare, iar colţul de V al încăperii a fost afectat de groapa bordeiului B1, care prezintă pe latura de N o dărâmătură masivă de piatră. Planimetria locuinţei L1 o regăsim şi la L2, unde avem două vetre dintre care una centrală, iar cea de-a doua plasată sub un nivel compact de piatră ce putea proveni din pereţii de amenajare a unui cuptor. Complexele arheologice se datează pe parcursul sec. X-XI.
Pentru partea de NV a parcelei investigate stratigrafia este net diferită, materialul medieval apare ca un nivel destul de subţire la partea superioară, imediat sub arabil (şi posibil ca locuirea medieval-timpurie aici să fi fost afectată de lucrările agricole), iar sub acesta apare nivelul roman, cu urmele de la câteva construcţii de lemn cu mult material tegular fragmentar rezultat de la prăbuşirea acoperişului, precum şi două cuptoare pentru ceramică. Aici au fost descoperite complexele romane care atestă existenţa, la periferia anticului municipium Septimium Apulense, a unor ateliere de olari, din care aici au fost surprinse urme de la două posibile barăci pentru uscarea ceramicii, două cuptoare de ars ceramica care probabil, făceau parte dintr-o baterie de cuptoare. Tot în apropiere trebuie să se găsească şi gropile pentru lutul necesar realizării ceramicii.
Abstract other lang.
Abstract   The researches revealed two archaeological situations on the investigated zone: in the area where a new family house is going to be build, the stratigraphy has shown us a pretty consistent dwelling from early Mediaeval Times, and a sterile layer discovered at -0.75 m below. The Roman archaeological material is sporadic; it exists as rests of Roman construction material, reused for mediaeval settlements. For the north-west part of the investigated area, the stratigraphy is completely different, the mediaeval material appears as a pretty thin layer on the superior part, immediately under the arable land (it is possible that this early mediaeval settlement might be affected by agricultural works). Underneath there is the Roman level, with traces from few wooden constructions with lots of broken tiles from the roof’s crumbling, and two kilns.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu