Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Capidava | Commune: Topalu | County: Constanţa | Site: Sectorul de est | Excavation Year: 2006

Excavation Year   2006
Epoch
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Medieval
Periods
Roman-Byzantine Period
Site Category
Defence
Site Types
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Capidava
Commune   Topalu
Site  Sectorul de est
Site Sector
Site name   Capidava
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bălăşescu Adrian
Beldiman Corneliu
Covacef Zaharia
Duţescu Maria-Magdalena
Ene Daniel Lucian
Gândilă Andrei
Miron Costin
Munteanu Florentin
Opriş Ioan Carol
Pârcălăbescu Ştefan
Pinter Zeno-Karl
Potârniche Tiberiu
Radu Valentin
Raţiu Alexandru-Mircea
Scurtu Florin
Ştefan Călin Dan
Stoian Gabriel
Sztancs Diana Maria
Urduzia Claudia
National Arch. Record Site Code 63063.01
Report Campania de săpături 2006 în sectorul de E al cetăţii Capidava s-a desfăşurat între 26 iunie-29 octombrie, în trei etape: prima s-a încheiat pe 21 iulie; a doua s-a realizat în cursul lunii septembrie (4 - 29), iar a treia în cursul lunii octombrie (24 - 29 ale lunii).
Proiectul campaniei de săpături din acest an urmărea, în primul rând, demontarea mai multor martori dintre carouri pentru a se putea realiza cercetarea în suprafaţă, precum şi adâncirea în anumite zone, pentru a surprinde nivelul de distrugere. Deschiderea în suprafaţă însemna dezvelirea tuturor zidurilor Edificiului - compus, presupunem, din cinci încăperi - pentru a-i putea determina nu doar aspectul, ci şi, eventual, destinaţia. De asemeni, trebuie dezvelite şi celelalte construcţii acoperite, şi distruse într-o măsură mai mare sau mai mică, de locuinţele-bordei medio-bizantine.
Înainte de a începe săpătura propriu-zisă a trebuit curăţat întregul sector (în suprafaţă de 1134 mp) de iarbă şi dărâmăturile de peste an.
Au fost demontaţi martorii dintre: c. Q.76 - c. Q.75; c. Q.75 - c. R.75; c. Q.74 - c. R.74; c. Q.73 - c. R.73; c. Q.72 - c. R.72; c. R.72 - c. R.73; c. R.73 - c. R.74; c. R.74 - c. R.75; c. Q.74 - c. P.74; c. P. 73 - c. P.74; c. O.77 (martorul de sprijin al zidului de incintă, la curtina G). Fiecare dintre martori avea lungimea de 4 metri şi lăţimea de 1 metru şi aceştia au fost demontaţi (săpaţi) până la adâncimi cuprinse între 0,75 m şi 1,90 m.
În încăperea C. 11 au fost curăţate dărâmăturile de ţigle şi olane aflate pe toată suprafaţa acesteia (de aprox. 20 mp), săpătura adâncindu-se cu cca. 0,20 m; între materialele de construcţie au apărut şi fragmente mari dintr-un chiup, lângă zidul de NE al încăperii C. 11
Demontarea martorilor de SE şi SV din caroul P 73 a condus la dezvelirea unei încăperi în interiorul căreia era rezervat un spaţiu de 2,20 m x 1,87 m, cu ziduri legate cu mortar; intrarea în încăperea, numită C. 13, se făcea printr-o intrare, lată de 1,40 m, situată pe latura de SE, spre strada 2. Zidul de NV al încăperii mici (C. 13a) are la bază trei arcade; adâncirea săpăturii de-o parte şi de alta a acestuia a condus la dezvelirea pilelor suspensurilor, ceea ce dovedeşte că încăperea C. 13a este unul dintre bazinele unor terme domestice. Să adăugăm că în colţul de S al bazinului a fost descoperit şi un tub de scurgere spre stradă.
Demontarea martorilor dintre secţiunile Q şi R au completat imaginea de ansamblu a Edificiului, au scos la lumină o nouă locuinţă-bordei şi au completat laturile bordeielor B.2/ 2002 şi B.2/ 2003. Dintre materialele recuperate din demontarea martorilor dintre carourile Q 72-73 şi R 72-73 remarcăm mai multe fragmente de marmură dintr-o mensa sacra, utilizate la construcţia bordeielor; la aceste fragmente se adaugă perfect un altul, descoperit în careul R 73 în campania din 2003.
Curăţarea dărâmăturilor din încăperea C. 11 şi în jurul a ceea ce numisem “casa scărilor”, ne-a condus spre concluzia că ceea ce am considerat a fi pile de susţinere a nivelului superior şi spaţiul prin care se accedea la acesta, este de fapt un zid - dărâmat la un moment dat, sau spart intenţionat - care forma spre latura de SV a Edificiului o încăpere simetrică cu încăperea C. 6. În această situaţie credem că, iniţial, Edificiul avea pe latura de NV trei încăperi: C. 6 şi C. 11 pe extreme, egale ca dimensiuni, şi între ele o încăpere mai mare; la un moment dat s-a construit zidul care împărţea încăperea centrală în alte două încăperi mai mici. Într-o altă perioadă, probabil la sfârşitul sec. VI - începutul sec. VII, în jurul celor două pile (formate din dărâmarea zidului) s-a construit o locuinţă-bordei, aşa cum s-a întâmplat şi în jurul stâlpilor curtinei prinşi în zidul unei locuinţe târzii.
Adâncirea şi în carourile R 74 şi R 73 - după demontarea martorilor - a evidenţiat stratul de dărâmătură nivelat pentru construcţiile care le-au suprapus. Din dreptul zidului (transformat în pile), din stratul de dărâmături, au fost recuperate cca. 13 vase - întregi sau întregibile (amfore, ulcioare, oale, căni etc.), două broaşte de uşă din fier şi bronz (una pătrată, alta rotundă), o monedă, o piesă din fier, un ac din bronz ş.a. Să adăugăm faptul că în toată campania au fost descoperite 14 monede.[Zaharia Covacef]
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu