Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Viile Tecii | Commune: Teaca | County: Bistriţa-Năsăud | Site: Cetate | Excavation Year: 1996

Excavation Year   1996
Epoch
Bronze Age;
Latene;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Medieval
Periods
Site Category
Defence
Site Types
Fortifications
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Bistriţa-Năsăud
Locality   Viile Tecii
Commune   Teaca
Site  Cetate
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Rădulescu Gabriela Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud
National Arch. Record Site Code 35045.04
Report Săpăturile arheologice întreprinse în campaniile 1995 şi 1996 au avut ca scop elucidarea unei probleme ridicate de fortificaţia aflată în punctul "Cetate", pe o înălţime situată în stânga şoselei Bistriţa - Reghin, la ieşirea din localitatea Viile Tecii, spre Teaca.
Secţiunile trasate, au permis verificarea stratigrafiei pe tot platoul fortificat, precum şi identificarea unor elemente care pot da informaţii privitoare la sistemul de fortificaţii de aici. Cercetările au permis observaţii privitoare la etapele fortificării platoului. S-a putut astfel identifica, o primă etapă reprezentată printr-un nivel arheologic din care s-a putut recolta material ceramic "Coţofeni".
Elemente ale sistemului de fortificaţii, corespunzător acestui nivel, nu s-au putut identifica în această etapă a identificării date, fiind situaţia că acest nivel a fost deranjat de fortificaţii ulterioare.
Suprapus nivelului "Coţofeni", a fost identificat un orizont corespunzător unei {fortificaţii dacice}, bogat în material arheologic, constând din fragmente ceramice şi vase întregibile. Piesele ceramice sunt unitare ca factură, putând fi încadrate cronologic în etapa clasică a civilizaţiei dacice. Menţionăm lipsa pieselor de metal în această etapă a cercetării.
La rându-i, fortificaţia dacică a fost deranjată de fortificaţiile medievale care i se suprapun. O menţiune specială trebuie să facem, în legătură cu identifcarea, pe platoul în discuţie, a unui {turn roman}. Prezenţa materialului ceramic roman întregeşte imaginea asupra succesiunii fortificaţiilor în acest punct.
Fortificaţiile corespunzătoare {nivelului medieval} sunt cu deosebire interesante prin evoluţia lor. Astfel, au fost identifcateelemente ale unei fortificaţii medievale timpurii, fortificaţii de pământ cu palisadă. Piese de metal lipsesc, dar materialul ceramic care datează palisada, are cele mai apropiate analogii cu materialul arheologic care datează palisada complexă din fortificaţia de pământ de la Şirioara, jud. Bistriţa-Năsăud. Au fost identificate, în această etapă a cercetării şi elemente care pot sugera tehnica realizării palisadei.
O ultimă etapă de fortificare este reprezentată de o curtină de piatră ale cărei fundaţii au fost descoperite in situ, pe una din laturile ei. Planul curtinei a putu fi stabilit identificându-se şi amprenta fundaţiilor ei, în zonele în care acestea nu s-au păstrat. Această curtină de piatră taie complexe mai vechi, dar menţionăm că în secţiunile trasate au fost identifcate şi complexe medievale databile prin materialul arheologic recoltat în sec. XIII-XIV, acesta fiind momentul în care suprafaţa fortificată a fost redusă şi fortificată în piatră.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu